Så gick det för flygplatserna år 2022

Under år 2022 ökade antalet passagerare på landets flygplatser med 126 procent jämfört med år 2021. Jämfört med före coronapandemin är det dock en bit kvar och under helåret 2022 flög det 34 procent färre passagerare till och från landets 39 flygplatser som är tillgängliga för kommersiell passagerartrafik. Under året skedde en tydlig återhämtning av passagerare i takt med att effekterna av coronapandemin minskade.

År 2022 – återhämtningen tydlig

Det flög under år 2022 29 468 654 passagerare till och från landets 39 flygplatser som Transportstyrelsen för passagerarstatistik över. Det är en ökning med 126 procent jämfört med år 2021 och visar tydligt att en återhämtning för flyget sker efter coronapandemin. Samtidigt motsvarade antalet passagerare år 2022 endast 66 procent av passagerarnivåerna från år 2019, det vill säga före coronapandemin, men det var tydligt att återhämtningen under år 2022 ökade allt längre som året pågick. I januari var antalet passagerare på landets flygplatser 62 procent färre jämfört med samma period år 2019, men under årets avslutande månad var det 24 procent färre passagerare som använde landets flygplatser jämfört med december år 2019. Alltså motsvarade antalet passagerare under december år 2022 76 procent av passagerarna under år 2019.

Antal passagerare på Sveriges 39 flygplatser för passagerartrafik. Källa: Transportstyrelsen.

Passagerarutvecklingen började trögt under januari och februari för att sedan i mars påbörja en kraftigare återhämtning allt eftersom coronapandemins effekter minskade. Det är tydligt att utrikestrafiken återhämtar sig bättre än inrikestrafiken. Detta beror troligen på att affärsresenärer väljer bort kortare resor, som ofta är inrikesresor, i större utsträckning än längre resor och istället använder digital kanaler. Dessutom har utrikestrafiken dragit nytta av en uppdämd efterfrågan på utrikesresor eftersom det varit begränsade möjligheter att resa utomlands under år 2020 samt 2021.

Antal passagerare på Sveriges flygplatser mellan år 2019-2022. Källa: Transportstyrelsen.

Flygplatserna

För landets flygplatser har år 2022 sett väldigt olika ut. Vissa flygplatser har haft svårt att få tillbaka passagerare efter coronapandemin medan andra till och med haft fler passagerare under år 2022 jämfört med år 2019. Ohotad etta är som vanligt Stockholm Arlanda som hade närmare 18,4 miljoner resenärer under år 2022, en ökning med 145 procent jämfört med år 2021 och en minskning med 28 procent jämfört med före coronapandemin. Sveriges storflygplats återhämtade sig bättre än många av landets flygplatser, och hade under hela året nya baser med lågprisbolagen Eurowings och Ryanair som bidrog till återhämtningen jämfört med tidigare år.

Stockholm Arlanda. Foto: Brorsson.

Efter Stockholm Arlanda återfinns Göteborg Landvetter, Malmö, Stockholm Bromma och Luleå. Bland de största flygplatserna är det främst Stockholm Skavsta som tappat mark med 76 procent färre passagerare jämfört med år 2019 och är samtidigt den enda flygplatsen som hade färre passagerare under år 2022 jämfört med år 2021. Detta beror till stor del på att Ryanair lämnade flygplatsen under hösten år 2021 för att istället börja flyga från Stockholm Arlanda och kvar på Skavsta är i dagsläget endast Wizz Air.

Topplista över Sveriges flygplatser mätt i antal passagerare. Källa: Transportstyrelsen.

På topplistan är det noterbart att Sälen klättrar 13 platser jämfört med före coronapandemin och detta beror till stor del på att flygplatsen öppnade först under december år 2019. Även Gällivare klättar ett antal platser (+5) jämfört med år 2019 och detsamma gäller också för Arvidsjaur (+4) samt Hemavan Tärnaby (+4). På andra sidan återfinns Örnsköldsvik som stod utan reguljärtrafik under stora delar av år 2022 som tappar elva platser medan också Sundsvall Timrå (-6) samt Trollhättan Vänersborg, Stockholm Skavsta och Jönköping alla tappar tre platser.

Utveckling jämfört med före coronapandemin

I genomsnitt hade de 39 flygplatserna 39 procent färre passagerare under år 2022 jämfört med före coronapandemin. De flygplatser som återhämtat sig bäst är generellt sett placerade i de norra delarna av landet där flyget är ett av få rimliga transportalternativ. Återhämtningen där visar också på flygets betydelse i landet som är viktig för långväga transporter. Sälens flygplats toppar återhämtningslistan under år 2022 jämfört med år 2019 med hela 2 224 procent fler passagerare under det gångna året. Detta beror som tidigare nämnts på att flygplatsen endast hade öppet under december år 2019 medan Sälens flygplats var tillgänglig för trafik under hela år 2022 med trafik främst under vintern.

Procentuell utveckling mellan år 2019 och år 2022.

Bakom Sälen finns tre flygplatser som hade fler passagerare under år 2022 än år 2019! Det är Pajala, Hemavan Tärnaby samt Sveg. Gemensamt för samtliga flygplatser är att de trafikeras av upphandlade flyglinjer till Luleå (Pajala) och Stockholm (Hemavan Tärnaby & Sveg). Pajala har relativt få passagerare under stora delar av året men under december ökade passagerarantalet kraftigt jämfört med tidigare månader. Detta eftersom Pajala haft ett antal ”tomteflygningar” från Storbritannien som flyger in brittiska turister som besöker tomten och upplever vintern.

Bakom Hemavan Tärnabys framgång under året lyfter flygplatschef Ivan Forsman fram, för flyg24nyheter, att besöksnäringen i regionen utvecklats positivt och fört med sig investeringar och byggprojekt som bidragit till fler passagerare på flygplatsen även under lågsäsong som är sommaren. Hemavan Tärnaby Airport är belägen med gångavstånd till både skidåkning och vandring och kan erbjuda fritidsaktiviteter både under vinter- och sommartid där nu framförallt sommaren fått ett uppsving. Antalet resande på Hemavan Tärnaby Airport under år 2022 gjorde att det var flygplatsens bästa år sedan år 2008.

För Pajala Airport är det enligt flygplatsen främst arbetspendlingen och affärsresor som ökat under år 2022 jämfört med tidigare år som gör att flygplatsen sett allt fler resenärer under året som gått. För Sveg Airport ser man en växande besöksnäring i regionen och en ökad inflyttning till regionen samt en fortsatt stor investeringsvilja som gör att antalet resande ökar. Enligt Sveg Airports flygplatschef Mathias Wiberg räcker inte den upphandlade kapaciteten längre till för att möta efterfrågan som finns för flygningar på sträckan Sveg-Stockholm.

Även Skellefteå Airport har återhämtat sig relativt väl med endast sju procent färre passagerare under år 2022 jämfört med före coronapandemin. Detta beror främst på Västerbottens utveckling och med etableringen av en batterifabrik i Skellefteå. Under året har Skellefteå också fått en ny inrikesoperatör genom Ryanair som utmanar SAS och BRA om trafiken till och från Stockholm.

Mora-Siljan är den flygplats som återhämtat sig sämst jämfört med före coronapandemin och flygplatsen har väldigt små faktiska passagerartal och hade inte någon regelbunden passagerartrafik under varken år 2022 eller 2019. Under år 2023 väntas dock passagerartrafiken till Stockholm återkomma eftersom Trafikverket beslutat att upphandla flygtrafik till och från Mora igen.

Sundsvall Timrå Airport. Foto: Henrik Sendelbach.

Örnsköldsvik hade under år 2022 88 procent färre passagerare jämfört med år 2019 och detta beror till stor del på att flygplatsen inte haft någon reguljär flygtrafik under delar av året. Återhämtningen går också trögt för Sundsvall Timrå som hade 80 procent färre passagerare under år 2022 jämfört med år 2019. Sundsvall Timrå har under året haft trafik till Stockholm Arlanda med SAS men med uppehåll under delar av året och jämfört med år 2019 har BRA inte återvänt med sin flyglinje Sundsvall Timrå-Stockholm Bromma.

Flygplatser som Norrköping, Karlstad och Jönköping där återhämtningen också går långsammare än genomsnittet har under år 2022 främst haft charterflygningar och inte någon reguljär flygtrafik som främst Karlstad och Jönköping hade under år 2019. Norrköping har dock haft en reguljär sommarlinje till Visby med BRA under år 2022, men antalet charterflygningar har varit färre än tidigare.

På den undre halvan återfinns också Kristianstad och Trollhättan Vänersborg som båda fått tillbaka reguljär flygtrafik till Stockholm Bromma från slutet av mars genom två lokala initiativ, Skåneflyg respektive Västflyg. Före coronapandemin flög BRA på båda linjerna men inget flygbolag har varit intresserade av linjerna förrän lokala aktörer i respektive regioner bildade två egna flygresearrangörer.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att flygresandet i Sverige ökade kraftigt under år 2022 efter två tunga år av pandemi. Det är dock fortsatt en bit kvar till samma resandenivåer som före coronapandemin och år 2023 ser dessutom ut att bjuda på många utmaningar. Exempelvis ett försämrat läge för världsekonomin som minskar efterfrågan på resor, stora skulder för aktörer inom flygbranschen som riskerar att hämma framtida investeringar och osäkerheten kring kriget i Ukraina som påverkar flygbranschen negativt på flera sätt.

(Foto: LFV)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.