Väntat tungt första halvår för Swedavia

En tydlig återhämtning för flygresandet i slutet av första halvåret var välkommet för Swedavia men det är fortsatt tungt ekonomiskt för flygplatsoperatören som redovisar ett negativt rörelseresultat på 869 miljoner kronor för första halvåret 2021.

Årets första halva innebar framförallt under det andra kvartalet början på en återhämtning för flygresandet. Under årets andra kvartal reste nästan 1,6 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år, som också påverkades mycket kraftigt av pandemin. Ökningen sker från extremt låga nivåer och antalet passagerare var 85 procent lägre än under andra kvartalet 2019.

Trots en påtaglig ljusning under andra kvartalets senare del är Swedavias verksamhet fortsatt mycket kraftigt påverkad av coronapandemins effekter. Bolagets nettoomsättning uppgick under det andra kvartalet till 483 miljoner kronor. Rörelseresultat uppgick till -489 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 162 miljoner kronor jämfört med samma period år 2020. Resultatförbättringen beror på ökat resande under kvartalets senare del, samt en realisationsvinst på 71 miljoner kronor till följd av försäljningen av en hotellfastighet på Göteborg Landvetter Airport. För hela första halvåret redovisar flygplatsoperatören en förlust på 869 miljoner kronor. Första halvåret 2020 redovisade Swedavia en förlust på 376 miljoner kronor.

”För Swedavia innebär det tuffa läget och den stora ovissheten att det fortsatt finns ett stort behov av både kostnadskontroll och hårda prioriteringar i allt från den dagliga verksamheten till de långsiktiga investerings­planerna. Men det kommer en tid efter pandemin och vi förbereder oss för att, på en marknad med ett nytt normalläge, både stärka vår internationella konkurrenskraft och värna om tillgängligheten runt om i landet”, säger Jonas Abrahamsson VD och koncernchef på Swedavia.

Framöver är det en osäker återhämtning för hela flygbranschen som väntas och som till stor del är beroende av hur pandemin utvecklas under hösten och hur vaccinationerna fortlöper.

(Foto: Orlando G Boström/Swedavia)

En kommentar

 1. Hur lång tid tar det för Swedavia att anpassa sig till ändrade förhållande. Man kan ju inte bara sitta med armarna i kors och vänta på att något skall hända som gör att man går med 0 resultat eller plus igen. Alla tecken tyder på att flygverksamheten kommer att gå upp igen men det krävs kostnadsminskningar för att anpassa sig till den verklighet som finns och som kommer att finnas de nästkommande åren. I annat fall är det bara att ta förlusterna och vara passiva.

  Sedan är det en förenkling att bara skylla passagerarnedgången på pandemin. Den politiska propaganda som bedirvs med ”flygskam och klimatpåverkan av flyget” behöver moteld. Swedavia behöver att ta ställning aktivt för ökade flygtransporter av mänskor och frakt. Miljöanpassningen av flygplatserna är ett bra steg i den riktningen men det behövs opinionsbildare numera kallat influencers som tar tag i detta och kan vända folkopinnionen och det politiska budskapet.
  Flygverksamhet är en avgörande faktor för Sveriges närings- och samhällsliv. Detta budskap behöver kampanjer för att återställa förtroendet för flyget som ett effektivt och naturligt transportsätt.
  Det senaste årets utveckling drivet av mindre flygbolag som etablerar flygförbindelser mellan städer kors och tvärs i Sverige kommer att bestå och förändra det hub-tänkande som hittils varit förhärskande. Eldrivan flygplan som står runt hörnet kommer även att förstärka denna tendens eftersom de har betydligt lägre diftskostnader än dagens fossilbränsledrivna flygplan. Alternativa instrumentinflygningsmetoder som GPS inflygningsrutiner kan spara många pengar ifh driftskostnaderna för ILS-systemet.

  Jag inser att Swedavias förhållande till statsmakten och de politiska vindar som råder är känsligt men en kampanj i stil med Vattenfalls vore bra för att stärka Swedavias makrnadsnärvaro i en positiv anda.

  Eftersom Swedavia har i uppdrag från regeringen att bedriva verksamhet på ett antal flygplatser var det att ”kasta ine en pinne i brasan” när man sa att Bromma flygplats måste läggas ner. Att BRA gjort förfrågan om förutsättningarna att flytta till Arlanda och sedan när de fått svar avvisade detta alternativ är något som borde leda till eftertanke.

  Flyget har en framtid i Sverige och Swedavia måste anpassa sig till det som håller på att hända.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.