Sverige: Obligatorisk användning av biobränsle och flygplatsavgifter som baseras på utsläpp

Arbetet med att göra flyget hållbart går framåt i Sverige. Sedan julis början är det obligatoriskt att blanda in bioflygbränsle i flygbränslet för alla flygplan som lyfter från Sverige. Dessutom har riksdagen beslut att start- och landningsavgifterna på Swedavias flygplats ska differentieras i förhållande till flygplanets klimatpåverkan.

Sedan den 1 juli är det obligatoriskt att blanda in 1 procent bioflygbränsle i allt flygbränsle som tankas i Sverige. Det är visserligen en väldigt liten användning av bioflygbränsle men det är en början och fram till år 2030 ska inblandningskravet av bioflygbränsle stegvis öka till 30 procent. Detta är, enligt Transportföretagen, världens mest ambitiösa reduktionsplikt för flyget.

”Bränslebytet från fossilt till förnybart är fundamentalt för flygets klimatomställning. Dagens motorer kan redan köras på bioflygbränsle och koldioxidutsläppet reduceras med uppemot 80 procent för varje droppe förnybart bränsle som ersätter det fossila bränslet. Det finns dessutom ny forskning som visar att även höghöjdseffekten minskas med bioflygbränsle”, säger Fredrik Kämpfe som är branschchef vid Transportföretagen Flyg.

Ytterligare ett steg mot ett hållbart flyg är ett beslut som tagits i Sveriges riksdag som innebär att start- och landningsavgifter för flygplan på Swedavias tio flygplatser i landet ska differentieras beroende på flygplanens klimatpåverkan och blir en del av Swedavias avgiftskonsultation. Flygplan som släpper ut mindre koldioxid ska alltså betala mindre jämfört med flygplan som släpper ut mer koldioxid. Detta ska ske från och med nästa år.

”Det ska löna sig att göra rätt och Transportföretagen Flyg välkomnar styrmedel som bidrar till flygets miljö- och klimatarbete. Nu måste differentieringen kalibreras rätt så att flygplan som verkligen släpper ut mindre koldioxid premieras samtidigt som differentieringen inte diskriminerar mellan affärsmodeller och på så sätt snedvrider konkurrensen”, säger Fredrik Kämpfe.

(Foto: Victoria Ström)

En kommentar

  1. I ca 15 års tid (kanske längre= har Swedavia haft buller – och utläppsrelaterade landningsavgifter. alltså olika för varje flygplans/motormodell. Det är alltså inte något nytt. Det enda som är nytt är den 1 %-iga inblandningen av s.k miljöbränsle

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.