De statliga avgifterna för flygbolagen ökar – även under pandemin

Flygbranschen befinner sig i en kris som aldrig skådats tidigare. Samtidigt har de statliga avgifterna för flygbolag i Sverige ökat sedan år 2016 visar en ny rapport från Transportstyrelsen som konstaterar att regeringens åtgärder för flygbranschen väntas påverka flygmarknadens utveckling framöver.

Det är tufft för flygbranschen och de kommande åren kommer troligen att fortsätta vara tuffa på grund av coronapandemin. En del flygbolag hade redan före coronapandemin en tuff ekonomisk situation och pandemin har gjort att många fler flygbolag har en svår ekonomisk situation. Samtidigt visar en ny rapport från Transportstyrelsen att de statliga avgifterna för flygbolag, som bland annat inkluderar överflygningsavgifter och avgifter kopplade till säkerhet samt certifikat, ökat de senaste åren och troligen kommer fortsätta öka på grund av avgiftssystemens utformning.

”I ett läge där flyget har drabbats oerhört svårt av pandemin och där återhämtningen kommer ta lång tid på grund av länders olika reserestriktioner samtidigt som flyget ska ställa om och bli hållbarare är detta en rapport som måste läsas av alla beslutsfattare, innan beslut fattas om fördyrande åtgärder för flyget”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef på Transportföretagen Flyg till flyg24nyheter.

Rapporten lyfter fram att de avgiftssystem som finns idag i kombination med pandemins kraftigt minskade resande har skapat en stor obalans och år 2020 var underskottet för GAS-systemet, som finansierar kostnaderna för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage, 397 miljoner kronor. Just nu pågår arbete med hur detta underskottet ska hanteras och Transportföretagen har tidigare lyft att flygbranschen kommer ha svårt att bära underskottet själva. Transportstyrelsen förväntar sig dessutom att kostnaderna för flygbolag kommer att öka där stora underskott har byggts upp och detta kommer att fortsätta tills en återhämtning har skett.

”Flyget är mycket viktigt för Sverige, både för tillgängligheten i landet och till och från andra länder och stora delar av exportindustrin behöver den tillgänglighet flyget erbjuder. Med rapporten som grund måste nu regeringen och myndigheterna se till att Sveriges flygbransch inte får sämre konkurrenssituation än flyget i andra Europeiska länder. Vi måste alltid komma ihåg att EUs inre marknad innebär att hela området är ”öppet” för fri konkurrens och då får vi ju inte sänka vårt eget flyg med ännu högre avgifter!”, säger Fredrik Kämpfe.

Transportstyrelsen exemplifierar även avgiftsutvecklingen i Sverige i rapporten med en flygning mellan Stockholm och Luleå med en Boeing 737-800. Här har avgifterna ökat med 30 procent mellan år 2016 och år 2020 för den enskilda flygningen, och i den 30-procentiga ökningen syns även en ökning under pandemiåret 2020. Totalt under perioden år 2016-2020 har även avgifter för tillstånd, tillsyn och registerhållning ökat med mellan fem och sex procent. Samtidigt som de statliga avgifterna som ökat bara är en del av de totala kostnaderna som påverkar enskilda flygningar finns även kostnader kopplade till EUs handel med utsläppsrätter (ETS) och den svenska flygskatten som inte inkluderas i Transportstyrelsens exempel. Dessutom finns det exempelvis en förväntad ökad användning av bioflygbränsle för flygbolagen vilket är dyrare än fossilt flygbränsle.

Avgifterna för flygbolagen har alltså ökat under de senaste åren samtidigt som flygbolagens ekonomi har försämrats kraftigt på grund av pandemin. De kommande åren väntas också vara svåra när en återhämtning sker samtidigt som flyget ställer om mot ett hållbart flyg vilket i de flesta fall är dyrare än konventionellt flyget. Därför kan regeringens eventuella åtgärder för flygbranschen i kombination med hur resandemönster utvecklas komma att påverka utvecklingen och konkurrenskraften för svenska flygbolag framöver. Fortsatta avgiftshöjningar för flygbolag är knappast något som kommer att underlätta en återhämtning och en grön omställning.

”Även om vi kan se en liten ökning av trafiken är vi fortfarande i den djupaste krisen någonsin för luftfarten. Den svenska marknaden är svag jämfört med många andra länder i Europa och vi vet att marknaden är mycket priskänslig. Just nu måste vi tänka oss för mycket noga innan några kostnadshöjande beslut fattas. De svenska luftfartsmarknadsaktörerna befinner sig i en mycket sårbar position just nu när de försöker förbereda sig för en marknadsuppbyggnad samtidigt som det råder stora osäkerheter om resebegränsningar och förseningar i vaccinationsprogram som saktar ner återhämtningsgraden”, säger Fredrik Kämpfe.

(Foto: Albrecht Fietz)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.