Kraftig förlust för Swedavia under årets första kvartal

Swedavias resultat för första kvartalet är kraftigt påverkat av coronapandemins effekter på resandet. Resandet vid bolagets flygplatser minskade under perioden med 86 procent, vilket får till följd att Swedavia för fjärde kvartalet i följd redovisar en förlust på 381 miljoner kronor.

Under första kvartalet 2021 reste 954 000 passagerare till eller från Swedavias tio flygplatser i landet. Det är 86 procent, eller nästan 5,7 miljoner passagerare, färre än motsvarande period förra året, som endast i mindre utsträckning påverkades av pandemin.

Nettoomsättningen under årets första kvartal uppgick till 457 miljoner kronor och var 63 procent lägre jämfört med första kvartalet 2020. Rörelseresultatet blev en förlust på 381 miljoner kronor och har påverkats positivt av bland annat ett statligt omställningsstöd om 239 miljoner kronor.

”Det är fortsatt en mycket svår situation för alla aktörer på flygmarknaden, inklusive Swedavia. Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska våra kostnader med upp emot en miljard på årsbasis, men detta har bara delvis kunnat motverka covid-19-pandemins effekter på vårt resultat. Det är nu avgörande att vaccinationsprogrammen runt om i världen är framgångsrika samt att välfungerande och internationellt harmoniserade hälsocertifikat för resor kan lanseras. Ju snabbare detta kommer på plats, desto snabbare ökar möjligheterna för människor att återigen kunna resa och mötas”, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia.

Swedavia lyfter även fram i sin presentation av kvartalsrapporten att en eventuell nedläggning av Bromma flygplats förutsätter att Arlanda får de långsiktiga förutsättningarna att utvecklas i takt med samhällets behov.

”För att säkerställa en långsiktigt hållbar flygplatskapacitet i Sverige måste Arlanda ges tydliga förutsättningar för att utvecklas i takt med marknadens och samhällets behov. Det gäller för själva flygplatsen, men också för transporter till och från den – till exempel spårtrafik. Ur det sistnämnda perspektivet är det därför oroväckande att den infrastrukturproposition som regeringen nyligen lade fram inte alls berör dessa för svensk tillgänglighet helt nödvändiga förstärkningar och inte heller i övrigt behandlar flygplatsens roll i ett effektivt och intermodalt transportsystem”, säger Jonas Abrahamsson.

(Foto: Kalle Sanner)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.