Transportstyrelsen: Flygbranschens återhämtning dröjer

Det kommer att ta längre tid än väntat för flygtrafiken att återhämta sig visar Transportstyrelsens nya passagerarprognos för åren 2021-2027.

Enligt den senaste prognosen från Transportstyrelsen för de svenska trafikflygplatserna ses endast en svag ökning av antalet passagerare i år och efterfrågan väntas ta fart ordentligt först under nästa år. Samtidigt räknar Transportstyrelsen inte med att antalet resenärer på de svenska flygplatserna kommer att ha återhämtat sig till nivåer före pandemin under prognosperioden, år 2021-2027.

”Flygindustrin befinner sig i den värsta kris som branschen någonsin utsatts för och följderna är i dagsläget svåra att överblicka. Den ökning av passagerare som vi trodde skulle komma under sommaren uteblir med stor sannolikhet på grund av flera olika faktorer som hög smittspridning, fördröjd vaccintakt och fortsatta reserestriktioner”, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Antalet passagerare under 2019 uppgick till drygt 22,4 miljoner. Under pandemiåret 2020 sjönk antalet till 5,6 miljoner och prognosen för i år är satt till 6 miljoner passagerare. Det är först nästa år som Transportstyrelsen bedömer att flygtrafiken återigen börjar hämta sig med ett uppskattat passagerarantal på 14,4 miljoner.

”Men det förutsätter att smittspridningen minskar, att reserestriktionerna lättas upp och att vaccinationstakten fortsätter att öka”, säger Simon Posluk.

När det gäller till exempel affärsresandet förutspås en kvarstående beteendeförändring även efter pandemin, där fysiska möten i ökad utsträckning ersätts av digitala. Detta tillsammans med andra faktorer gör att antalet avresande passagerare på svenska trafikflygplatser väntas vara 18,9 miljoner år 2027.

(Foto: Victoria Ström)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.