Bygg nya järnvägar till flygplatserna istället!

Fossilfritt inrikesflyg i kombination med tåg eller annan kollektivtrafik för marktransporter mellan flygplatser och slutdestinationen blir sannolikt billigare för staten än 295 miljarder kronor för nya stambanor, bättre för den enskilde resenären och får hela landet att leva.

Nya järnvägssatsningar med nya stambanor i södra Sverige ska bli av. Det har regeringen nyligen meddelat stolt som en del i att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Det hela kommer dock till en hiskelig kostnad för staten samtidigt som inrikesflyget ska vara fossilfritt år 2030, flera år innan några nya stambanor kommer att vara på plats. Varför inte bygga nya järnvägar eller förbättrad kollektivtrafik till landets flygplatser istället, för ett fossilfritt och snabbt resande inom landet år 2030 som en del i att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland?

För 295 miljarder kronor ska delar av södra Sverige få nya stambanor enligt Trafikverket. Det är sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö som gäller men det är fortfarande oklart när de ska byggas och i nuläget finns bara tre delsträckor med i den nationella tågplanen för år 2018-2029. Av de tre delsträckorna, som endast motsvarar 40 procent av de nya stambanornas sträckning, som är med i planen är det endast Ostlänken som har ett färdigdatum och det är år 2035 enligt Trafikverket.

Inrikesflyget ska alltså vara fossilfritt långt innan de nya stambanorna är kompletta och dessutom finns flygplatserna redan idag, mer utspridda över hela landet än vad stambanorna någonsin kommer att vara. Kostnaden för ett fossilfritt inrikesflyg är dessutom något som flygbranschen till stor del troligen själva kommer att stå för. Med en befintlig flyginfrastruktur som redan finns i landet är det då inte mer lämpligt att satsa på effektiva och hållbara resor till och från landets flygplatser för att därefter låta flyget flyga fossilfritt inom landet från år 2030? Flyget erbjuder hela landet möjlighet att resa snabbt, medan tåg endast erbjuder en viss del av landet att resa snabbt på vissa avstånd, och idag är flyget snabbast även på en kort sträcka som Stockholm-Göteborg, city till city, enligt SJ. Samtidigt väntas de nya stambanorna förbättra restiderna med tåg, men är det värt 295 miljarder kronor?

Med nya stambanor i vissa delar av södra Sverige förväntar sig miljö- och klimatminister Per Bolund att flygresandet kommer att väljas bort. En viktig fråga som inte nämns många gånger är dock problemet med att exempelvis resa från Luleå till Göteborg eller Malmö om man ska resa med tåg från Stockholm och söderut. De nya stambanorna kommer med stor sannolikhet inte att erbjuda något smidigt byte mellan tåg och flyg till samt från Norrland i Stockholm medan möjligheten att bygga järnvägar från exempelvis Malmö C till Malmö Airport binder samma de båda transportslagen på ett ypperligt sätt. Samtidigt blir det enkelt att resa till såväl Luleå som Stockholm från Malmö.

Genom att kombinera ett fossilfritt inrikesflyg med tåg eller ett annat hållbart transportsätt från städerna ut till flygplatserna kan vi resa effektivt inom hela landet från norr till söder och från väst till öst. Inte bara mellan vissa storstäder i de södra delarna utan inom hela landet. Fossilfritt inrikesflyg i kombination med tåg eller annan kollektivtrafik för marktransporter mellan flygplatser och slutdestinationen blir sannolikt billigare för staten än 295 miljarder kronor för nya stambanor, bättre för den enskilde resenären och får hela landet att leva.

Simon Ericson

flyg24nyheter

Referenser

https://www.sj.se/sv/om/om-sj/trafik-och-tag/dags-att-krossa-myterna.html

https://www.sydsvenskan.se/2021-04-16/799-miljarder-till-vag-och-jarnvag

https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2020/10/ffs_flygbranschen.pdf

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

https://omni.se/nara-800-miljarder-till-vagar-och-jarnvagar-da-valjer-manniskor-bort-flyget/a/zgKlaq

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/

(Foto: Kalle Sanner)

2 kommentarer

  1. Faktum är att både Landvetter och Stockholm Skavsta flygplats får tågstationer. Ostlänken har station på Stockholm Skavsta och är en del av nya stambanorna. Landvetter får sin tåganslutning i den andra beslutade delen av stambanorna, nämligen den mellan Göteborg och Borås.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.