Swedavia når milstolpe i klimatomställningsarbetet – Swedavias egen flygplatsverksamhet nu fossilfri

Strax före årsskiftet och som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev den verksamhet som drivs i Swedavias regi vid bolagets tio flygplatser fossilfri. Det konstaterar bolaget i sin års- och hållbarhetsredovisning för år 2020. Swedavia arbetar nu vidare med att stötta andra flygplatsaktörer att ställa om, med särskilt fokus på flygets klimatomställning.

Swedavia bedriver idag en omfattande flygplatsverksamhet runt om i Sverige på tio flygplatser, som bara för drygt tio år sedan genererade utsläpp cirka 8 000 ton fossil koldioxid årligen, och som nu har reducerats till noll. Omställningen innebär bland annat att samtliga flygplatser idag drivs med förnybar el och värme/kyla, reservkraften går på förnybart bränsle samt att Swedavias fordonsflotta går på eldrift eller förnybara bränslen.

”Swedavia vill vara en pådrivande kraft i klimatomställningen. Därför är jag oerhört stolt över att vår egen flygplatsverksamhet, som en av de första i världen, nu är fri från fossila koldioxidutsläpp. Det är ett resultat av ett enträget arbete som har krävt målmedvetenhet, investeringar, innovation och samarbeten med partners för nå ett mål som många inte trodde var möjligt”, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia.

Swedavias har genom åren arbetat systematiskt med att minska klimatpåverkan från flygplatsverksamheten och särskilt att minimera utsläppen av fossil koldioxid i den egna verksamheten. År 2006 blev Swedavia klimatneutralt och år 2011 sattes målet att Swedavias utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten skulle reduceras till noll vid utgången av år 2020. De första flygplatserna att nå målet var Ronneby Airport januari år 2017 samt Visby Airport och Luleå Airport under år 2018.

Att ställa om till förnybar uppvärmning av byggnader samt att göra fordonsflottan och maskinparken fossilfri har haft störst påverkan. Swedavia äger idag cirka 800 fordon, varav nästan 300 på Stockholm Arlanda Airport. Nära hälften av fordonsflottan är numera eldriven och övriga fordon drivs med förnybara drivmedel, till exempel biogas. Bara under åren 2015 till 2020 har Swedavia investerat närmare 650 miljoner kronor i en förnyad och fossilfri fordonsflotta.

För viss utrustning har det inte funnits fossilfria alternativ, vilket har krävt både kreativa lösningar från medarbetare, men också innovation och utveckling i dialog med leverantörer. Utvecklingsområdena omfattar alltifrån mindre maskinutrustning såsom eldrivna målningsmaskiner till snöröjningsfordon som går på biogas. Fokus har även varit att utveckla mer effektiva maskiner för att minska bränsleförbrukningen, men också antalet maskiner.

”Swedavias flygplatser ingår i ett större transportsystem och att vi nu är fossilfria i egen verksamhet är självfallet bara ett delmål. Vi intensifierar nu arbetet med att stötta övriga aktörer på flygplatsen att ställa om och framförallt flygets klimatomställning genom satsningar på bioflygbränsle och att rusta våra flygplatser för elflyg. Flyget är helt avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera, men framtidens transporter ska vara fossilfria och då krävs fortsatt hårt jobb”, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia strategiska mål är att minst fem procent bioflygbränsle ska tankas vid svenska flygplatser 2025 och Swedavia främjar aktivt ett ökat nyttjande av bioflygbränsle, som minskar utsläppen av fossil koldioxid upp till 85 procent. Bland annat köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande de egna tjänsteresorna och bjuder årligen in till samordnad upphandling för att andra företag och organisationer ska kunna köpa bioflygbränsle. Swedavia bidrar också till att finansiera merkostnaden för flygbolag som väljer att tanka bioflygbränsle vid Swedavias flygplatser.

(Foto: Daderot)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.