Trafikverket beviljar lån till leverantör av flygtrafikledning

Det är viktigt att flygtrafikledningen i landet upprätthålls trots pandemin och därför kommer Trafikverket nu att bevilja lån till den privata leverantören av flygtrafikledningen i landet, ACR, på 119 miljoner kronor.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att verkställa ett program med återbetalningspliktiga lån till leverantörer av flygtrafiktjänst. Det innebär att operatören Aviation Capacity Resources, ACR, får 119 miljoner kronor i statligt lån. ACR bedriver i dagsläget flygtrafikledning på 17 flygplatser i landet medan statliga LFV tar hand om övriga flygplatser och även luftrummet utanför flygplatsernas närhet.

Den kraftigt minskade flygtrafiken på grund av pandemin har medfört att företag som trafikleder inflygningar till flygplatser i princip tappat alla sina intäkter. Nuvarande system innebär att flygbolag som använder det svenska luftrummet betalar en avgift till de aktörer som flygtrafikleder på flygplatserna. Då avgiftsinbetalningarna minskat kraftigt innebär det en svår ekonomisk situation för leverantörerna av flygtrafikledning. Samtidigt bedömer regeringen det som viktigt att flygtrafikledning upprätthålls för den kommersiella trafiken samt för att möjliggöra samhällsviktiga lufttransporter.

Villkoret från regeringen var att lånet skulle gå till små och medelstora företag, vilket innebar att endast ACR beviljas lån uppger Trafikverket. Lånets storlek begränsas dels av villkor i EU-kommissionens beslut att godkänna lånet och av beräkningar på företagets underskott som Transportstyrelsen gjort. Lånet ska betalas tillbaka under en period på fem år med en ränta på en procent.

(Foto: Mats Samuelsson)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.