Coronapandemin och flyget år 2021

Drygt 5 000 anställda har förlorat sina jobb inom flygbranschen i Sverige och effekterna av det dåliga läget för flygbranschen riskerar att sprida sig till andra branscher. Enligt Transportföretagen flygs chef Fredrik Kämpfe är 151 800 jobb i farozonen när uteblivna flygresenärer drabbar betydligt fler branscher än bara flyget och detta är bara en av utmaningarna som flygbranschen står inför nästa år. 

För tio år sedan inträffade ett flertal vulkanutbrott på Island i vulkanen Eyjafjallajökull och askmolnet från utbrotten lamslog flygtrafiken främst inom Europa under en kortare tid. Nivåerna som flygtrafiken kom ner på under 2010 liknar de nivåer som vi har idag på grund av pandemin men skillnaden är att kort efter vulkanutbrotten återhämtade sig flygtrafiken väldigt snabbt till samma nivåer som tidigare. Under coronapandemin har flygtrafiken över hela världen istället parkerat på den låga nivån som fallet i våras ledde till. Globalt ligger flygtrafiken mätt i antal flygningar drygt 34 procent lägre än 2019 till och med november och i Europa är minskningen av antalet flygningar betydligt större, -53 procent enligt ICAO. 

Fredrik Kämpfe. (Foto: Lena Engstrand)

Det är alltså uppenbart att flygbranschen går en stenhård match mot coronapandemin och gör allt för att överleva. Alla klarar sig dock inte igenom pandemin och det finns en hel del utmaningar framöver vilket Fredrik Kämpfe, chef på Transportföretagen flyg tillsammans med Nils Paul näringspolitisk expert på Transportföretagen visade på under en pressträff. I Sverige har hittills 5 000 personer förlorat sina jobb på flygbolag och flygplatser och det är sannolikt att det framöver blir betydligt fler än så. Fredrik Kämpfe varnar för att spridningseffekterna på grund av en icke fungerande flygbransch blir betydligt större än så. Enligt Kämpfe är 151 800 jobb i fara i Sverige på grund av pandemin och en flygbransch som befinner sig i ett tufft läge.  

Vaccin – en positiv nyhet 

Den senaste tidens nyheter om att vaccin har godkänts av olika myndigheter och har börjat användas är däremot positiva nyheter för flygbranschen som om den ska återhämta sig inom de närmaste fem åren är beroende av lyckade vaccineringsprogram. Tre scenarier som Eurocontrol  tagit fram visar på en återhämtning år 2024, något som redan nu ser ut att vara svårt att nå, en återhämtning år 2026 om vaccin kommer att finnas utbrett under sommaren 2022, och en återhämtning först år 2029 om vaccinering inte blir lyckad.  

Det är alltså en återhämtning som kommer att gå långsamt för flyget och det blir allt mer tydligt att flygbranschen var först in och kommer att komma sist ur krisen som coronapandemin skapat. Under hösten har flygtrafiken återigen minskat och Fredrik Kämpfe tydliggjorde att flygets kris även är Sveriges kris med tydliga spridningseffekter bland annat ur jobbsynpunkt som nämnts tidigare. Enligt Kämpfe kommer det inte att vara lätt att bara trycka på ”startknappen” för flygbranschen igen när pandemin är över eftersom en del aktörer har försvunnit, eller kommer att försvinna. 

Det finns dock ljusglimtar. En är att i takt med att positiva nyheter om ett vaccin kommer så ser bokningssidor snabbt hur antalet sökningar på resor ökar snabbt berättade Fredrik Kämpfe. Vidare berättade Kämpfe även att EU:s smittskyddsmyndighet slagit fast att resenärer inte är en särskild riskgrupp, att det är säkert att resa med flyg och att tester och karantän har en mycket liten betydelse för pandemins utveckling.  

2021 – utmaningarnas år 

Inför nästa år står flygbranschen kanske inför sina största utmaningar någonsin. En pandemi ska förhoppningsvis övervinnas och med det följer en omstart som kommer att ha fokus på en grön omställning. 

Det finns flera undersökningar som visar att resenärer kommer att förändra sina resvanor på grund av pandemin, men det är i dagsläget svårt att säga hur mycket det kommer att påverka flygbranschen, mer än att det kommer att påverka. Under pressträffen med Transportföretagen redovisade Fredrik Kämpfe resultatet från en undersökning om resvanor från Inmarsat som visar att 8 av 10 flygresenärer säger att de kommer att ändra sina resvanor på grund av pandemin. Av de drygt 9 000 svarande i undersökningen kommer 31 procent av flyga mindre än tidigare. Om det blir så här är det en stor utmaning för flygbranschen som under en tid måste anpassa sig till en lägre nivå av passagerarvolymer även efter en första återhämtningsfas.  

En stor utmaning för flygbranschen under nästa år är att vinna tillbaka förtroende bland resenärerna. För att det ska ske kommer det att krävas en harmonisering mellan länder kring olika bestämmelser kopplade till pandemin enligt Fredrik Kämpfe. Det behövs även en långsiktighet i besluten om vaccinering, tester och karantän eftersom flygbranschen lever på en långsiktighet och stabilitet berättade Fredrik Kämpfe. Det inte minst genom att resenärer bokar resor exempelvis tre månader för sin avresa.  

Fram tills att en omstart för flygbranschen kan ske finns det alltså flera utmaningar att ta itu och några har nämnts här, men när väl omstarten sker blir även det en utmaning för flygbranschen i Sverige och globalt. Pandemin har blivit en bra möjlighet för att göra en grön omstart av flygbranschen men det innebär utmaningar. Samtidigt redogjorde Fredrik Kämpfe att Tysklands myndighet för rymdfart, DLR, menar att det enda som behövs för att få till en omställning mot grönt är att ”vi vill” ställa om. Givetvis tillkommer det flera tekniska utmaningar till detta, men det är inte omöjligt att det kommer ut något bra från omstarten av flygbranschen när pandemin förhoppningsvis börjat klinga av.  

En grön omstart som på sikt leder till vätgasflygplan som ersättare till många av dagens flygplan? (Foto: Airbus)

Sverige och omstarten 

Under pressträffen med Transportföretagen redogjorde Fredrik Kämpfe för hur man ser på Sveriges roll inför en grön omstart. Sverige får gärna ta på sig ”ledartröjan” globalt för omstarten men Kämpfe lyfte fram flera viktiga punkter för den svenska omstarten, bland annat att det enbart är verkliga hållbarhetseffekter som behövs och symbolpolitik är överflödig. Vidare efterlyser Transportföretagen ”mer morot och mindre minska” från staten gällande en grön omstart och en internationell samverkan för att Sveriges miljöarbete inom flygbranschen faktiskt ska kunna påverka världens utsläpp. Det är möjligt om Sverige lyckas med att exportera sina lösningar för en grön omstart till andra större utsläppsländer.  

Fredrik Kämpfe betonade även att de svenska målen om ett fossilfritt inrikesflyget år 2030 och att alla flygplan som lyfter från Sverige år 2045 inte har fossila bränslen ligger fast. Samtidigt kommer det under år 2021 införas en obligatorisk inblandning av bioflygbränsle i Sverige. 

Förutom pandemin och en grön omstart framöver lyfte Fredrik Kämpfe även fram att Brexit kan komma att vara ett orosmoln på flyghimlen under år 2021. Det är ett svårt läge för många aktörer i flygbranschen just nu och även andra branscher som påverkas av den låga nivån på flygtrafik. Förhoppningen är att botten snart är nådd och att en återhämtning för flygbranschen med en grön omstart kommer att ske inom kort. Om återhämtningen kommer att vara fullbordad, år 2024, 2026, 2029 eller någon annan tidpunkt återstår däremot att se. 

Simon Ericson 

flyg24nyheter 

(Foto: Kgbo)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.