Swedavia redovisar kraftig förlust

Swedavias delårsrapport för januari-september 2020 präglas av covidpandemins dramatiska effekter på flygresandet och Swedavias verksamhet. Under perioden reste 8,7 miljoner resenärer vid Swedavias flygplatser, en minskning med hela 22 miljoner resenärer jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade och det blev ett negativt rörelseresultat på -717 miljoner kronor.

För perioden januari-september hade Swedavia en nettoomsättning på strax över två miljarder kronor jämfört med en omsättning på 4,7 miljarder kronor samma period år 2019 och flygplatsoperatören redovisar ett negativt rörelseresultat om -717 miljoner kronor, vilket var 1,4 miljarder kronor lägre än föregående år. Exklusive omstruktureringskostnader och realisationsvinster uppgick rörelseresultatet till -1,1 miljarder kronor jämfört med en vinst på 775 miljoner kronor under samma period år 2019. Under årets första nio månader reste 8 718 000 resenärer till eller från Swedavias flygplatser, vilket är en minskning med 72 procent jämfört med föregående år. För det tredje kvartalet var minskningen 84 procent.

”Under tredje kvartalets inledning såg vi en viss återhämtning av efterfrågan, men den har tyvärr stannat av och antalet resenärer är fortsatt kvar på historiskt låga nivåer. Den unika situation som vi befinner oss i innebär stora påfrestningar för Swedavia som bolag, då vi är helt beroende av intäkterna från flygplatsverksamheten. Vi vidtog tidigt kraftfulla åtgärder för att anpassa oss till de nya förutsättningarna. Men när resandet i princip upphör förlorar vi våra intäkter, vilket avspeglas i periodens resultat”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Under det tredje kvartalet fortsatte Swedavia arbetet med att reducera kostnaderna och att genomföra stora delar av det varsel som lades i mars, samt med att anpassa organisationsstrukturen för att säkerställa bolagets konkurrenskraft även i framtiden. Det är ett arbete som fortsätter under fjärde kvartalet. Det aktieägartillskott som regeringen också fattat beslut om är helt nödvändigt för Swedavias förmåga att fullfölja sitt uppdrag enligt ett pressmeddelande från flygplatsoperatören.

”Det mesta tyder idag på att det kommer att dröja flera år innan resandet närmar sig de nivåer som rådde innan pandemin. Samtidigt är nationell och internationell tillgänglighet en absolut nyckel för att framgångsrikt återstarta samhällen och ekonomier. Sverige är ett exportberoende land och goda flygförbindelser med omvärlden är nödvändiga. Därför är det oroväckande att återhämtningen i flygresandet nu stannat av efter en tillfällig uppgång under sommaren drivet av ett ökat fritidsresande”, säger Jonas Abrahamsson.

(Foto: Orlando G Boström/Swedavia)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.