Swedavia kan tänka sig att lägga ner Bromma

Det är inte affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats längre. Det säger Swedavia som samtidigt, om Bromma läggs ner, vill säkra framtida utvecklingsmöjligheter för Arlanda. I nuläget behövs däremot inga investeringar tidigareläggas på Arlanda för att flytta över Bromma-trafiken.

I juni fick Swedavia ett uppdrag av sina ägare, staten, att göra en konsekvensanalys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv av ett eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga Stockholms cityflygplats Bromma på grund av coronapandemin och BRAs rekonstruktion. När Swedavia nu lämnat över sin analys så är resultatet att man inte ser det som affärsmässigt motiverat att fortsätta att driva Bromma flygplats när flygtrafiken minskat kraftigt och inte spås återkomma på samma nivåer som tidigare förrän 2024 på grund av pandemin.

”Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjlig. Det är dock en grundläggande förutsättning att Arlanda får långsiktiga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov. Jag vill samtidigt understryka att Swedavia har utgått från bolagets affärsmässiga förutsättningar och att ett politiskt beslut om att stänga Bromma i förtid bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande”, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia.

Vid en förtida stängning av Bromma bedömer Swedavia att den kommersiella flygtrafiken på Bromma på kort sikt kan inrymmas på Arlanda utan att några betydande ytterligare infrastrukturinvesteringar behöver tidigareläggas. På längre sikt krävs dock ytterligare satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda, oavsett om Bromma läggs ner i förtid eller inte. Dessa investeringar inkluderar även ytterligare en rullbana på Arlanda enligt ett pressmeddelande från Swedavia. Arlanda behöver också fortsatt kunna fungera som katalysator för flygbranschens pågående klimatomställning.

”Flygmarknaden befinner sig i en kris som saknar motstycke. Bromma kommer sannolikt att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver. Kostnaden för det skulle i förlängningen komma att bäras av resenärer och redan sargade flygbolag, vilket vi inte bedömer är möjligt”, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia.

I sin analys lyfter Swedavia bland annat fram att det finns en risk för att flygtillgängligheten för vissa orter kan bli försämrad vid en förtida stängning av Bromma. Samtidigt får andra orter en bättre nationell och internationell tillgänglighet genom konsoliderad inrikestrafik på en flygplats. Även att Arlandas ställning i Norden kan stärkas genom att konsolidera flygtrafiken på Bromma lyfts fram i Swedavias analys.

För vissa resenärer kommer en förtida stängning av Bromma att uppfattas som en
försämring av deras resmöjligheter till och från Stockholm, inte minst då många
uppfattar att det går snabbare att ta sig från Bromma till Stockholm än från Arlanda.
Detta föranleder bland annat att tillgängligheten till Arlanda med tåg och övriga kollektiva
färdmedel behöver förbättras, såväl avseende kapacitet som biljettpriser skriver Swedavia.

(Foto: Peter Phillips)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.