Dags att återigen sätta fokus på den mentala hälsan i flygbranschen

När Germanwings flygning 9525 kraschades medvetet in i Alperna i mars 2015 hamnade den mentala hälsan hos piloterna i fokus. När nu coronapandemin drabbat oss alla är det möjligtvis så att den mentala hälsan för anställda inom flygbranschen återigen hamnar högt på dagordningen och detta är något som det svenska företaget CrewGuard nu vill ta fasta på genom att sätta fokus på ämnet.

I mitten av augusti skulle ett nytt lagkrav trätt i kraft i Europa gällande stöd för flygande personal för att motverka mental ohälsa. På grund av coronapandemin har dock detta skjutits upp och nu kommer den nya lagen att börja gälla från mitten av februari nästa år, 2021. När lagen träder i kraft så behöver flygbolagen ha så kallat Peer Support för sin personal i cockpit för att lyda lagen och i Skandinavien arbetar ett svenskt företag med namnet CrewGuard för att introducera ett Peer Support där flera mindre flygbolag som inte har resurser för att ha ett eget supportsystem ska kunna ta del av ett gemensamt system. För flygbranschens del och i samband med det nya lagkravet så är Peer Support en möjlighet för piloter att få samtala om mer eller mindre vad som helst med kollegor inom samma område i flygbranschen som är speciellt utbildade för supportrollen och att samtala.

Inför att den nya lagen träder i kraft i mitten av februari nästa år så har arbetet hos flygbolagen med att implementera den nya lagen börjat eller troligen ska påbörjas inom kort. I samband med detta vill svenska CrewGuard skapa ett skandinaviskt Peer Support som dels uppfyller regelverket men som samtidigt blir en resurs som kan delas mellan flera flygbolag. Detta är något som kan bli viktigt för mindre flygbolag i Skandinavien medan de större flygbolagen ofta har sitt egna Peer Support eller motsvarande. 

När det blev klarhet i varför Germanwings flygning 9525 kraschat i Alperna år 2015 så blev mental hälsa bland piloter ett högaktuellt ämne och när coronapandemin nu slagit till med en stor osäkerhet inför framtiden och med osäkerhet kring sitt jobb är mental hälsa återigen högaktuellt. CrewGuards grundare och VD Mattias Lindros förklarar för flyg24nyheter att kunskapen kring Peer Support är blandat bland flygbolagen och inför den nya lagen i februari 2021 så kommer arbetet kring den mentala hälsan för piloter att förbättras. Mattias Lindros tror också att Peer Support kommer att bli ett lagkrav i framtiden även för teknisk personal som exempelvis flygtekniker och kabinpersonal.

På den skandinaviska marknaden är alltså CrewGuard en utvecklare och tillhandahållare av Peer Support för flygbolag och med ett fokus på mindre operatörer som ska kunna dela på samma samtalsresurser som finns tillgängliga. Företaget som grundades år 2017 har fram tills nu ägnat sig åt att utveckla alkoholkontroller för besättningar ombord på flygplan men när detta än så länge inte är något lagkrav och där kontroller utförs av nationella luftfartsmyndigheter, i Sverige Transportstyrelsen, så väljer det unga företaget att fokusera på Peer Support inför det kommande lagkravet i februari nästa år. 

När coronapandemin nu blivit vardag är mental hälsa återigen något som hamnar högt på dagordningen när risken att förlora sitt jobb ökar och osäkerheten tär på oss. Samtidigt sammanfaller detta med en ny lag inom EU som träder i kraft under början av nästa år som syftar till att stärka arbetet kring den mentala hälsan för till en början piloter men kanske även på sikt allt fler yrkesgrupper inom flygbranschen. Med svenska CrewGuard i fronten för arbetet med Peer Support står Sverige återigen i framkant för ytterligare ett utvecklingsarbete inom flygbranschen och denna gång handlar det om ett högaktuellt ämne, mental hälsa, som är en av flyget stora säkerhetsmässiga utmaningar nu och i framtiden.

(Foto: CrewGuard)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.