Kraftig förlust för Swedavia under första halvåret

En förlust på 793 miljoner kronor för Swedavia under årets första halvår var 1,2 miljarder kronor sämre än det första halvåret 2019 och det var främst det andra kvartalet som drog ner resultatet på grund av coronapandemin. Samtidigt står det klart att Swedavia kommer att fullfölja en stor del av det varsel på 800 helårstjänster som man lade i mars.

Coronapandemins påverkan på flygresandet har under första halvåret 2020 varit omfattande både internationellt och i Sverige. Särskilt dramatisk var utvecklingen under andra kvartalet, då endast 321 000 passagerare reste till eller från Swedavias flygplatser. Under det andra kvartalet 2019 var det 10,7 miljoner resenärer på Swedavias flygplatser vilket innebar att andra kvartalet 2020 noterade en minskning med 97 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Detta bidrog till att Swedavias nettoomsättning under kvartalet minskade med cirka 1,3 miljarder kronor.

I juni beslutade Swedavias ägare, den svenska staten, om att lämna ett kapitaltillskott på nästan 3,2 miljarder kronor och under periodens sista veckor uppvisade flygmarknaden tendenser på att en återhämtning påbörjats. Samtidigt tyder mycket på att marknaden går mot ett nytt normalläge med nya förutsättningar efter pandemin enligt Swedavia.

”Mycket tyder på att vi kommer se en flygmarknad med ett nytt normalläge efter att den akuta krisen är över. Just nu analyserar vi hur marknaden kan komma att se ut på lång sikt. På kort sikt är Swedavias bedömning att flygmarknaden både 2020 och 2021 kommer att vara kraftigt påverkad, något som får konsekvenser både för tillgängligheten och för de aktörer som verkar på denna marknad”, skriver Swedavias VD och koncernchef Jonas Abrahamsson i rapporten om det första halvåret 2020 för det statliga flygplatsbolaget.

För årets första sex månader redovisar Swedavia en nettoomsättning på 1,6 miljarder kronor och ett negativt rörelseresultat på 793 miljoner kronor vilket var 1,2 miljarder kronor lägre än föregående år. Under januari-juni 2020 reste 6,9 miljoner passagerare på Swedavias tio flygplatser jämfört med 19,6 miljoner under samma period 2019. Den kraftiga minskningen av antalet flygrörelser och passagerare främst under det andra kvartalet innebar kraftigt minskade intäkter från flygplatsavgifter, bilparkering och angöring samt hyresintäkter inom Retail, Food & Beverage för Swedavia.

”Swedavia gick in i den här krisen med en mycket god finansiell ställning. Vår verksamhet är dock helt beroende av rörliga intäkter från våra kunder och krisen har för Swedavia inneburit ett intäktsbortfall på knappt en halv miljard kronor per månad under kvartalet. Därför var det kapitaltillskott på 3,2 miljarder kronor som Swedavias ägare, den svenska staten, beslutade om den 23 juni mycket viktigt för bolagets långsiktiga värdeskapande och förmåga att värna för landet helt central infrastruktur”, skriver Jonas Abrahamsson.

Swedavia vidtog under våren kraftfulla besparingsåtgärder för att möta nedgången i flygresandet och sammantaget bedöms dessa åtgärder minska bolagets kostnader med cirka en miljard och investeringarna med lika mycket under 2020. Dock kommer Swedavia att säga upp en del av sin personal på grund av pandemin.

”Det innebär tyvärr bland annat att vi under andra halvåret kommer att behöva fullfölja en stor del av det varsel om 800 helårstjänster som vi lade i mars. Det är ett svårt men nödvändigt beslut som ingen hade kunnat föreställa sig att vi skulle behöva fatta när vi gick in i det här året. Den förändrade marknadssituationen innebär också att vi i vår investeringsportfölj nu prioriterar projekt och åtgärder som ökar effektivitet, flexibilitet och service framför kapacitet”, skriver Jonas Abrahamsson.

(Foto: Orlando G Boström/Swedavia)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.