Sverige och Danmark ökar ägandet i SAS

En förändrad affärsplan och ett säkrat stöd på 12 miljarder kronor från den danska och svenska staten som kommer att öka sin ägarandel i SAS ska ta bolaget igenom coronakrisen och gör att bolaget fortsatt är en central spelare på den skandinaviska flygmarknaden.

COVID-19-pandemin och de efterföljande reserestriktionerna har orsakat en global kris för flygindustrin. Till följd av den minskade efterfrågan, vilken tidigast 2022 förväntas återgå till nivåerna före COVID-19, vidtog SAS omedelbart en lång rad åtgärder för att kraftigt minska sina kostnader. Som ett led i detta har SAS styrelse beslutat om en reviderad affärsplan för att möta de förväntade effekterna av pandemin.

Affärsplanen innefattar cirka fyra miljarder kronor i effektivitetsförbättringar avseende hela koncernen fram till 2022. Varken de omfattande åtgärder som hittills genomförts eller de planerade effektivitetsförbättringarna är dock i sig tillräckliga för att återställa koncernens
egna kapital till nivåerna före coronapandemin eller för att säkra den finansiering som
krävs för att SAS ska kunna fortsätta vara en stor leverantör av viktig skandinavisk flyginfrastruktur enligt ett pressmeddelande.

”Tillsammans med koncernens reviderade affärsplan kommer rekapitaliseringsplanen att göra det möjligt för oss att stå emot denna kris och komma tillbaka som en stark och hållbar leverantör av skandinavisk infrastruktur” säger Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS.

Mot denna bakgrund har styrelsen i SAS beslutat om en rekapitaliseringsplan som stöds av bolagets två största aktieägare, den svenska och danska staten samt av den tredje största aktieägaren Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Rekapitaliseringsplanen avser att återställa det egna kapitalet med 14,25 miljarder kronor och säkra cirka 12 miljarder kronor i nya medel genom en emission som riktar sig till den svenska och danska staten som kommer att öka sina ägarandelar i bolaget från cirka 14 procent vardera till 20 procent vardera.

”Å SAS styrelses vägnar skulle jag vilja rikta ett tack till våra aktieägare för ert stöd i
dessa aldrig tidigare skådade och utmanande tider. Jag skulle också vilja tacka SAS
medarbetare för deras exceptionella engagemang och stöd under denna utmanande
period. Jag förlitar mig på att SAS arbetstagarorganisationer stödjer rekapitaliseringsplanen genom att finna lösningar som möjliggör de nödvändiga effektivitetsförbättringarna,” säger Carsten Dilling.

(Foto: SAS)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.