Sverige skjuter till fem miljarder till SAS

Den svenska regeringen har beslutat att stödja SAS med fem miljarder kronor för att bolagets likviditet ska stärkas och vara på samma nivåer som före coronakrisen. SAS behöver dock drygt 12 miljarder kronor totalt för att uppnå de ekonomiska mål man har satt upp.

Trots en rad åtgärder för att minska sina kostnader kräver den reviderade affärsplan som SAS tagit fram en rekapitalisering av bolaget för att det ska vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten och SAS hållbarhetsagenda. Den svenska och danska regeringen delar styrelsens uppfattning om behovet av rekapitalisering och mot bakgrund av det välkomnar SAS att den svenska regeringen lagt fram en proposition till riksdagen för att stödja bolaget med ett belopp på upp till fem miljarder kronor i aktier och/eller andra överlåtbara värdepapper. Även den danska regeringen kommer att stödja SAS på ett liknande sätt men det finns inte några kända summor ännu på stödet från Danmark.

På grund av COVID-19 och den förväntade återhämtningen i trafiken till, från och inom Skandinavien uppskattar SAS att bolaget kommer att behöva totalt 12,5 miljarder kronor för att ta sig igenom coronakrisen.

Målet med bolagets rekapitaliseringsplan är att säkerställa att SAS är fullt ut finansierat och att nivån på eget kapital kommer att vara som innan COVID-19 när affärsvolymer under 2022 förväntas återgå till nivåer före coronakrisen. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten och andra intressenter. Målet är att presentera ytterligare uppgifter före slutet av juni.

(Foto: SAS)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.