De regionala flygplatserna behövs

Peab som äger Ängelholm Helsingborg Airport kommer att stoppa driften tills vidare på flygplatsen och en nedläggning hotar. Ödet för den nordvästskånska flygplatsen riskerar att drabba regionen hårt och bör få staten att höja på ögonbrynen och inse att landets regionala flygplatser behöver stöttning både nu och efter coronakrisen för att hela landet ska kunna leva.

Peab, som driver Ängelholm Helsingborg Airport, har valt att sätta ner foten. Företaget kan inte driva Ängelholm Helsingborg Airport vidare själva på grund av coronapandemin och flygplatsen kostar ungefär en miljon kronor i veckan utan några intäkter. På grund av detta har man förhandlat med de lokala kommunerna om flygplatsens ekonomi, men hittills har detta inte gett något resultat. Därför kommer man att stoppa driften av flygplatsen vilket ser ut att innebära att flygplatsen läggs ner, och med det en rad negativa följdeffekter. Detta belyser problemet för de svenska regionala flygplatserna som lever ett farligt och osäkert liv när staten inte tar ansvar för hela det svenska flygplatssystemet. Principen att staten äger och driver stora delar av ett lands flygplatser där vinster på de stora flygplatserna kompenserar förlusterna på de mindre fungerar i Norge och Finland med miljonvinster som resultat i slutändan. Det samma kan också fungera i Sverige.

Åter till nordvästra Skåne som nu ser ut att förlora sin flygplats så är Ängelholm Helsingborg Airport inte bara en flygplats för affärs- och fritidsresenärer som flyger till och från Stockholm. Flygplatsen är med och bidrar till sjukvårdssystemet genom att ambulansflygplan använder flygplatsen, Polisen och Sjöfartsverkets helikoptrar använder sig av flygplatsen och brandflygplan använder flygplatsen. Detta är några av de samhällsviktiga och kritiska saker som Ängelholm Helsingborg Airport är med och bidrar till och nu verkar det som att nordvästra Skåne håller på att gå miste om dessa viktiga funktioner. Detsamma kan appliceras på andra regioner om regionala flygplatser läggs ner.

Om man bara väljer att se till flygplatsens betydelse ur huvudverksamheten, flygtrafik till och från Stockholm, så genererar flygplatsen 6 000 jobb i regionen och miljarder kronor i skatteintäkter varje år till regionen. Även detta håller nordvästra Skåne nu på att gå miste om, om inte kommunerna runt om flygplatsen kan ta sig samman och komma överens med Peab om en fortsatt drift av Ängelholm Helsingborg Airport. Turism- och besöksnäringen kommer att tappa fart, uppsägningarna riskerar att öka och företagsetableringar uteblir om Ängelholm Helsingborg Airport inte kommer att finnas kvar. Är kommunerna i nordvästra Skåne beredda att offra detta?

Flygets klimatpåverkan har varit flitigt debatterad under en längre tid, men med biobränsle som går att köpa till din resa, något som samtliga kommuner borde göra för sina tjänsteresor med flyg, blir det inga nettoutsläpp av koldioxid för flygresan. Dessutom är höghöjdseffekten i princip obefintlig på de flesta inrikesflygningarna i landet. År 2025 är el-flyget här och då behövs landets flygplatser för att vi ska kunna resa snabbt och klimatvänligt i luften.

Det står klart att de regionala flygplatserna i landet behövs. De bidrar inte bara till persontransporter till och från Stockholm, de är också en viktig del av servicen till medborgarna i samhället. Ängelholm Helsingborg Airport riskerar att bli den första flygplatsen i landet som blir offer för coronakrisen och att staten inte tar sitt ansvar för att hela landet ska kunna leva. Det svenska flygplatssystemet med alla flygplatser inräknade visar på goda positiva ekonomiska resultat och hade man tagit ett gemensamt ansvar för landets flygplatser hade framtiden troligen varit säkrad. Nu återstår det istället att se om fler flygplatser gör Ängelholm Helsingborg Airport sällskap i vad som riskerar att bli en nedläggning och stängning för gott.

Simon Ericson

flyg24nyheter

(Foto: Peter Wemmert – Kameratrollet)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.