Så här viktig är Bromma flygplats

Betydelsen av Stockholms cityflygplats Bromma ska inte glömmas bort när den reguljära trafiken på flygplatsen i princip står still på grund av BRAs rekonstruktion och coronakrisen. flyg24nyheter har frågat politiker och representanter från näringslivet runt om i Sverige där BRA tidigare flugit från, till Bromma flygplats och bilden är tydlig. Bromma flygplats behövs även efter coronakrisen.

På grund av coronakrisen har BRA satt sig själva i rekonstruktion med förhoppningen att återkomma till hösten igen. Detta har lämnat Stockholms cityflygplats, Bromma, utan reguljär flygtrafik då även Finnair samt Brussels Airlines stoppat sin flygningar till flygplatsen på grund av coronakrisen.

Trots att det i nuläget inte finns någon trafik på Bromma flygplats*, så är flygplatsens betydelse för hela landet stor. flyg24nyheter har frågat politiker och representanter för näringslivet i de regioner som BRA flugit till från Bromma flygplats, och det är tydligt att Bromma flygplats behövs även efter coronakrisen och att det finns en efterfrågan att flyga till och från Stockholms cityflygplats.

flyg24nyheter ställde följande frågor till de 14 regioner som BRA trafikerat från Bromma och representanter från nio regioner har valt att svara på frågorna.

Dzenita Abaza (S), kommunalråd Kalmar kommun

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Det vore en riktig katastrof. Arbetstillfällen i vår region riskerar att försvinna om flyglinje läggs ned. Det var fantastiskt bra att vi boende i Kalmar region hade så härliga förutsättningar att flyga till Stockholm och vidare tillsammans med en så stark partner som t.ex. BRA. Viktigt att ha fler aktörer och det gör att priserna blir betydligt billigare.
 
Förbindelserna med Stockholm och framförallt Bromma är viktiga för näringslivet i vår region och näringsliv. Vi vet att vi har affärsresenärer som är intresserade av att landa närmare centrum. Från Bromma är det lätt att ta sig med taxi, lokaltrafik eller flygbuss till City eller stora företagscentrum som Solna Business Park eller Kista.  Fler avgångar betyder förbättrad tillgänglighet som är avgörande faktor för att besöksnäringen i vår region ska kunna fortsätta att utvecklas.

Jesper Skalberg Karlsson (M), vice regionstyrelseordförande Gotland

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Det skulle vara förödande för Gotland, eftersom att vi är helt beroende av flygtrafik till fastlandet. Både för besöksnäringen, för vårt lokala näringsliv och för leverans av varor som behöver snabbare transport än vad som är möjligt via färjan.  

Det är av stor vikt att näringslivet kan nyttja flyg till fastlandet. Eftersom att vi inte har någon tågtrafik är flyget vår enda snabba väg till övriga Sverige.  

Meit Fohlin (S), 2:e vice regionstyrelseordförande Gotland

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Vår region är låt beroende av att ha flyg som går både på Bromma och Arlanda. Gotland, med sitt ö-läge är helt beroende av flyg och färja. Vi behöver flera bolag som tillsammans mäktar med att försörja ön med flyg under stora delar av dagen, vilket vore önskvärt.

Det är oerhört viktigt för öns näringsliv. Bromma är den snabba flygplatsen som möjliggör flyg över dagen. 

Thomas Gustafson (V), vikarierande regionråd i opposition Gotland

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Gotland behöver en bastrafik när det gäller flyget. Det är viktigt både för näringslivet och det offentliga. Vi ser nu under coronakrisen hur beroende t.ex. sjukvården är av en fungerande flygtrafik. Det gotländska samhällets och näringslivets behov är en regelbunden flygtrafik till en flygplats som möjliggör att enkelt, billigt, snabbt och miljövänligt ta sig till Stockholm och som erbjuder många anslutningar till andra flyg, både utrikes och inrikes. Om flygplatsen heter Bromma eller Arlanda och vad det står på flygplanen har inte så stor betydelse om trafiken uppfyller de kriterierna. Det viktigaste är att flygen går.  

Den stora tidsvinsten vid resa till Stockholm jämfört med båten gör man inte i transporten från flygplatsen utan i att flyget går fortare mellan flygplatserna och att flyget fram till Corona har haft flera avgångar per dygn. Med båten kan det i värsta fall vara mer än 12 timmar till nästa båt om man snabbt behöver ta sig till fastlandet, flyget kan, utan att det blir orimligt dyrt, ha fler avgångar per dygn än båten och är därmed ett viktigt komplement för att öka tillgängligheten till Gotland. Gotland skiljer sig från större delen av övriga landet på så sätt att alternativet att sätta sig i bilen och köra själv inte finns, vi är hänvisade till båten eller flyget om vi vill ta oss utanför kommunen. Därför blir varje avgång viktig. Betydelsen av Bromma och Arlanda flygplatser är förstås även beroende av möjligheterna att ta sig vidare med andra flyg, både inrikes och utrikes. Om utbudet av flyglinjer blir sämre från någon av flygplatserna blir den också mindre intressant att flyga till ur ett gotländskt perspektiv. 

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborg

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
För oss är det mycket viktigt att ha bra och effektiva kommunikationer till Stockholm. De förbindelser som finns idag (flyg, tåg, buss) utnyttjas maximalt och det finns begränsad möjlighet att öka tågresandet i närtid utan kommer att kräva nya stambanor. Om flygtrafiken inte återupptas så skulle det naturligtvis påverka kommunikationsmöjligheterna negativt för oss i Göteborg.  

Det behov som Bromma flygplats fyller har andra flygplatser eller kommunikationssätt svårt att uppfylla idag. För näringslivet är det avgörande att ha bra kommunikationer till sina kunder och leverantörer.

Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande Trollhättan kommun

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Det är viktigt att vi får igång ett flyg till Bromma igen efter att ”Corona” lugnat ner sig och saker och ting kan återgå till mer normalt läge igen. Om det sedan blir BRA eller någon annan som flyger på linjen återstår att se.  

Näringslivet anser att denna flyglinje till Stockholm är oerhört viktigt och bra inslag i infrastrukturen inom vårt geografiska område.

Anders Ågren (M), kommunalråd Umeå kommun

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Umeå och vår region skulle påverkas mycket negativt om flygtrafiken upphörde mellan Bromma och Umeå Airport. I norra Sverige är vi mycket beroende av goda flygförbindelser.   Bromma flygplats spelar en betydande roll för att hålla uppe konkurrenskraften och skapa jobb i hela landet. En eventuell nedläggning av Bromma – eller att flygbolag slutar flyga därifrån –  skulle vara ett stort hot mot jobben i Umeå kommun och skulle få allvarliga konsekvenser för det lokala näringslivet.  

Flyget spelar en viktig roll för att kunna knyta samman hela Sverige och skapa möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sammanlagt reste 2,4 miljoner resenärer till och från Bromma, i nio fall av tio var dessa affärsresenärer. Det visar att Bromma är en viktig pusselbit för att få hela landet att leva. Flygplatsen gör det möjligt att snabbt och smidigt resa till Stockholm och öppnar därigenom för fler jobb och företagsetableringar på landsbygden.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
39 % av transporterna med flyg från Umeå till Stockholm sker via Bromma. Vi är beroende av Bromma med andra ord när det gäller flyg Umeå Stockholm.

Pierre Månsson (L), kommunalråd Kristianstad kommun

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Om det blir Bromma eller Arlanda spelar mindre roll för vår kommun – det viktigaste är att flyget kommer igång igen. Däremot kan det såklart bli konsekvenser för mindre flygplatser såsom vår om Bromma läggs ner och utrymmet på Arlanda inte fullt ut sväljer hela behovet ifrån Bromma i form av färre avgångar eller avgångar på mindre attraktiva tider.

Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande Halmstad kommun

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Att inte ha en flygförbindelse med Stockholm Arlanda eller Bromma skulle ge mycket stora negativa effekter på Halmstad och omgivande kommuner i form av förlorade arbetstillfällen och minskat antal företag. Möjligheterna att upprätthålla den nödvändiga samhällsservicen från Halmstad City Airport, till exempel Försvarsmakten, ambulansflyg och brandflyg, skulle försvåras avsevärt.  

Stockholm är Sveriges viktigaste marknad för tjänstesektorn och möjligheterna att ta sig från Halmstad till någon av Stockholms flygplatser i tjänsten är betydligt sämre med alla andra trafikslag. För besöksnäringen skulle det också få betydande negativa effekter, om tillgängligheten till Halmstad minskar.

Micael Nord, Näringslivsdirektör Malmö Stad

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
I nuvarande infrastruktur bidrar flygtrafiken stort till att möjliggöra förflyttningar över stora geografiska områden. Om Bromma flygplats stängs i det korta perspektivet kommer inrikesresor och godsflöden påverkas mycket negativt. Flyglinjen bidrar i ett nationellt perspektiv till att säkra Malmö Airports verksamhet och flygets infrastruktur i södra Sverige, vilket stärker regionens attraktionskraft.  

Flygplatsen bidrar med ekonomiska värden till den regionala utvecklingen i form av ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och är viktig för näringslivet samt ger möjligheter till en större arbetsmarknad. Snabb tillgänglighet till Stockholm och övriga Sverige är en förutsättning vid företagsetableringar samt för besöksnäring, såväl som mötesindustrin. Coronakrisen har också visat att det är viktigt att ur ett beredskapsperspektiv säkra en stark nationell flygplats i Skåne med utbyggda linjer till övriga landet och även internationellt för att säkra upp om Copenhagen Airport inte är tillgänglig för resor från Sverige.  I det längre perspektivet när utbyggd snabb och hållbar infrastruktur är på plats kommer antagligen betydelsen minska, exempelvis vid etablering av snabbtåg till Stockholm och mot andra destinationer.

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
En nedläggning av flyglinjen till Bromma flygplats skulle medföra dramatiska konsekvenser och i förlängningen hade flygplatsen troligtvis inte klarat sig. För nordvästra Skåne skulle det medföra att flygtillgängligheten minskade med 50 procent, vilket enligt en rapport riskerar cirka 6200 arbetstillfallen i cirka 2400 företag med en minskad lönesumma på två miljarder som följd.  

Förbindelsen mellan Bromma flygplats och Ängelholm-Helsingborg Airport är för många resenärer det smidigaste och enklaste sättet att underhålla och etablera kontakt till näringslivet i Stockholm. Därför är det många branscher och jobb som är beroende av just den förbindelsen, exempelvis inom besökssektorn och kultursektorn, men även mer kontaktintensiva tjänstebranscher, konsultverksamheter och traditionella tillverkningsföretag.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

-Hur skulle din region/kommun påverkas om BRA (eller någon annan operatör) inte återupptar trafiken till Stockholm Bromma flygplats från din lokala flygplats?  -Hur stor är vikten för näringslivet att kunna flyga till och från Bromma flygplats? 
Ängelholm Helsingborgs flygplats har direkt effekt på regionens ekonomi. Flygplatsen gör beskattningsbara inkomster på 1 miljard kronor tillgängliga för nordvästskåne och 300 miljoner kronor för Stockholmsregionen. Till det kommer indirekta effekter på regionens löneinkomster i form av besöksnäring, ledningsfunktioner och investeringssidan av regionens bruttoregionprodukt. Bromma är en viktig destination från Ängelholm Helsingborgs flygplats. Cirka 50 procent av resenärer från Ängelholm flyger till Bromma och vad jag har förstått är detta en väldigt attraktiv destination framförallt för affärsresenärer med kopplingen in till centrala Stockholm.

*Från den 25 maj börjar Air Leap att flyga Visby-Bromma en gång varje vardag och från den 16 juni flyger man även Bromma-Ronneby-Kalmar-Bromma en gång varje vardag.

(Foto: Peter Phillips)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.