700 miljoner kronor i vinst för Swedavia

Under 2019 reste drygt 40 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser vilket är en minksning. Nettoomsättningen under perioden ökade trots detta till drygt 6,2 miljarder kronor och rörelseresultatet till drygt 700 miljoner kronor.

De cirka 40 miljoner resenärerna för Swedavias tio flygplatser under 2019 innebär en minskning med drygt 4 procent jämfört med 2018, vilket är första året sedan 2009 som antalet resenärer minskar. Trots ett minskat antal passagerare redovisar nu Swedavia en ökad vinst 2019 jämfört med 2018 på 709 miljoner kronor.

Utvecklingen i Sverige skiljer sig mot Europa som helhet där antalet resenärer i stället har fortsatt att öka, om än i en långsammare takt än under 2018. Året för Swedavia har annars präglats av satsningarna på att öka effektiviteten, utveckla flygplatserna och flygets klimatomställning.

”Ekonomisk utveckling, flygskatt och valutakurser påverkar resandet, samtidigt som 2019 sannolikt också var året då klimatdiskussionen i högre utsträckning än tidigare fick genomslag i faktiskt resebeteende”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef. Flera flygbolag började reducera säteskapaciteten och nedläggning av flera viktiga interkontinentala direktlinjer från Sverige annonserades eller genomfördes. Minskad flygtillgänglighet innebär lägre attraktivitet och produktivitet för Sverige, vilket är allvarligt.

För helåret 2019 redovisar Swedavia en nettoomsättning på 6 235 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 709 miljoner kronor. Under det fjärde kvartalet ökar nettoomsättningen till 1 564 miljoner kronor medan rörelseresultatet minskar till -12 miljoner kronor.

Efter flera år med sänkningar höjde Swedavia 2019 flygplatsavgifterna som en viktig del i finansieringen av den långsiktiga infrastrukturutvecklingen på flygplatserna. Investeringarna i att säkerställa flygplatskapacitet, förbättrad resenärsupplevelse, fastighetsutveckling och hållbarhet är fortsatt höga och uppgick till 3 460 miljoner kronor under 2019.

”Trots färre resenärer och fortsatta investeringar i utvecklingsprogrammen var avkastningen i nivå med föregående år. Resultatet för helåret påverkades positivt av justerade avgifter och ökade kommersiella intäkter kombinerat med effektiviseringsprogrammets effekt på kostnadsutvecklingen och av realiserade vinster inom vår fastighetsutveckling.” säger Jonas Abrahamsson.

(Foto: Peter Phillips)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.