Swedavia samlar aktörer till upphandling av bioflygbränsle

Swedavia tar nya krafttag för att främja biobränsle och bjuder nu in tre aktörer med syftet att de ska använda biobränsle på sina tjänsteflygresor som en del i att öka efterfrågan på bränslet.

Som en av de första flygplatshållare i världen bjuder Swedavia in SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet att göra avrop på ett avtal för bioflygbränsle. Syftet är att fler företag och organisationer ska kunna minska koldioxidutsläppen från sina tjänsteflygresor och att främja en storskalig produktion av bioflygbränsle. Bioflygbränslet kommer att tankas på Swedavias flygplatser under 2020.

Swedavia upphandlar årligen sedan 2016 cirka 450 ton bioflygbränsle, vilket motsvarar företagets årliga tjänsteflygresor. Genom aktuell upphandling kommer volymerna nu att öka till cirka 560 ton, vilket motsvarar cirka 45 000 inrikesresor på 100 procent bioflygbränsle.

”Det är oerhört glädjande att flera aktörer visar intresse för vår upphandling av bioflygbränsle. Tillsammans vill vi visa att det finns konkreta och fungerande lösningar för att minska klimatpåverkan från flygresor. Bioflygbränslet ger en faktisk reduktion av koldioxidutsläpp vid utsläppskällan”, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia. 

Bioflygbränslet framställs av använd frityrolja och minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 85 procent jämfört med traditionellt flygbränsle och levereras av Air BP Sweden. Målsättningen är att främja de mest hållbara alternativen för bioflygbränsle som finns på marknaden. 

”Ambitionen är att genomföra en ny upphandling varje år och att fler företag och organisationer ska kunna ansluta sig. Vi har tekniken och råvaran och vi vet att både kunder och producenter är positiva till bioflygbränsle. Men idag produceras för lite av produkten till ett för högt pris. Därför behövs vår satsning som vi hoppas kan stimulera en efterfrågan och göra en storskalig inhemsk produktion möjlig,” säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia har genomfört upphandlingen och kommer även under 2020 att nyttja cirka 450 ton bioflygbränsle. Den resterande volymen på cirka 110 ton kommer övriga tre aktörer att dela på. Swedavia har redan under hösten påbörjat planering och information till aktörer om möjlighet att ta del av upphandling under 2020, för avrop 2021.

Satsningen på bioflygbränsle är en del av Swedavias strategi för att verka för flygbranschens klimatomställning och ett fossilfritt flyg 2045. Swedavia arbetar också aktivt med att minska de fossila utsläppen från den egna verksamheten. Samtliga av Swedavias flygplatser ska ha noll fossila utsläpp från egna verksamheten vid utgången av 2020.

(Foto: Victoria Ström)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.