Fakta: Utsläppen från inrikesflyget minskar – tågtrafikens utsläpp ökar

Naturvårdsverket har sammanställt Sveriges utsläpp för år 2018 och de visar på att inrikesflygets utsläpp minskade med fyra procent jämfört med år 2017. Detta medan tågtrafiken ökade sina utsläpp med drygt sju procent.

Enligt nyligen uppdaterad årsstatistik från Naturvårdsverket står inrikesflyget i Sverige nu för 0,84 procent av de nationella koldioxidutsläppen när utrikes sjöfart och flyg från Sverige inkluderas. Detta då utsläppen från inrikesflyget minskat med fyra procent under 2018 jämfört med föregående år vilket motsvarar en minskning från 553 tusen ton till 531 tusen ton koldioxidekvivalenter. Sedan 1999 har utsläppen från inrikesflyget minskat med 25,4 procent.

Samtidigt visar statistiken att utsläpp från tåg i Sverige ökar från 41 tusen ton koldioxidekvivalenter till 44, det vill säga en ökning med 7,3 procent mellan år 2017 och 2018. Utsläppen från inrikesflyget 2018 är med andra ord drygt 12 gånger högre än från tåg, samtidigt ska det dock noteras att en stor del av inrikesflygets koldioxidutsläpp kompenseras för av flygbolagen.

Främsta anledningarna till utsläppsminskningen från inrikesflyget beror på att flygbolagen flyger med allt modernare och bränsleeffektivare flygplan, anpassar flygplansstorleken till efterfrågan och därmed optimerar beläggningen så de inte flyger med tomma flygplan, samt viktminskningsåtgärder och effektivare färdplanering för flygvägarna. Även ett minskat flygresande inom Sverige påverkar de totala utsläppen, men främst om flyglinjer läggs ned eller om antalet avgångar minskar.

Endast biltrafiken i Sverige stod år 2018 för 10 007 tusen ton koldioxidekvivalenter, det vill säga närmare 19 gånget mer än inrikesflyget. All vägtrafik i Sverige orsakade sammanlagt 14 981 tusen ton koldioxidekvivalenter år 2018.

Även 2019 ser ut att bli en minskning av utsläppen från inrikesflyget där BRA som har en 30-procentig marknadsandel av inrikesflyget, är det enda flygbolaget i världen som erbjuder alla resenärer möjlighet att boka flygresor som inkluderar 100 procent biobränsle via sin Miljö Class.

”Året är inte slut än, men från år 2018 till 2019 ser vi som flygbolag ut att minska våra utsläpp med närmare 10 % och alla koldioxidutsläpp som blir kvar klimatkompenserar vi för utan att det kostar våra resenärer något extra”, säger Jim Hofverberg, som är kommunikationschef för flygbolaget BRA.

Det svenska utrikesflyget ökade däremot sina utsläpp med 1,3 procent under 2018 jämfört med 2017 till 2 826 tusen ton koldioxidekvivalenter. Detta samtidigt som utrikes sjöfart ökade sina utsläpp med 13,9 procent till 8474 tusen ton koldioxidekvivalenter år 2018. Globalt står flyget endast för 4-5 procent av människans totala klimatpåverkan, enligt LFV, och med en flygbransch som nu arbetar hårt för att minska sin klimatpåverkan är det mycket som talar för att flygets totala påverkan på klimatet snart kommer att minska.

(Foto: News Öresund)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.