GKN Aerospace lämnar synpunkter på regeringens forskningspolitik

Som ett led i regeringens arbete med att ange inriktningen för forskningspolitiken från år 2021 har bland annat GKN Aerospace bjudits in att inkomma med synpunkter. Det är något som bolaget är tacksamma för och har nu lämnat in ett dokument till regeringen.

GKN Aerospace har nu lämnat in ett dokument till regeringen där bolaget lämnat synpunkter och förslag på hur forsknings- och innovationspolitiken kan utformas för en framgångsrik och innovativ flyg- och rymdindustri även för morgondagen som ger tillväxt, kvalificerade industrijobb och export, och som bidrar till att möta våra samhällsutmaningar.

Klimatet är vår tids största samhällsutmaning. Flyget behöver kraftsamla och fokusera för att bidra till att kunna möta klimatmålen i Parisavtalet. Detta kommer att kräva en kombination av olika insatser där den enskilt viktigaste är utvecklingen av nya effektivare flygplan och motorer.

Det kan bli möjligt genom ökade satsningar på flygteknisk forskning och teknikutveckling nationellt såväl som internationellt. Sverige är idag, trots sin storlek, en ledande flygteknisk nation inom en global industri vilket innebär att svensk flygindustri har goda möjligheter att bidra med innovativa klimateffektiva lösningar, samtidigt som dess konkurrenskraft stärks enligt ett pressmeddelande från GKN Aerospace.

”De utmaningar som flyget står inför kommer att kräva stora insatser och vi som företag är beredda att genomföra omfattande satsningar för att i samverkan åstadkomma hållbara lösningar. Svensk forskningspolitik är otroligt viktigt i detta sammanhang och ger grundförutsättningarna för att vi ska kunna lyckas,” säger Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engine Systems.

De förslag som GKN Aerospace har lämnat till regeringens forskningspolitik tar fasta på både flyg- och rymdindustrins starka tillväxt ur ett globalt perspektiv och på dess möjlighet att bidra till att möta flygets klimatutmaningar.

Förslagen i korthet är:

 • Etablera en svensk vision för flyg- och rymdindustrin och dess forskning
 • Öka satsningarna på forskning, teknikutveckling och demonstratorer för att möta det globala flygets klimatutmaningar
 • Fortsätt satsa på det nationella flygforskningsprogrammet (NFFP)
 • Öka satsningarna på demonstratorprogram
 • Stärk den internationella flygtekniska forskningen
 • Stöd ambitionerna på ett europeiskt partnerskap inom Clean Aviation
 • Satsa på infrastruktur för test och demonstrationer där näringsliv och akademi samverkar
 • Öka satsningarna på rymdområdet
 • Främja Sveriges långsiktiga medverkan i programmen för ett europeiskt oberoende tillträde till rymden
 • Fortsätt satsa på det nationella rymdtekniska forskningsprogrammet (NRFP)
 • Satsa på demonstratorer för rymdverksamheten
 • Satsa på internationella teknologiutvecklingssamarbeten inom rymd och på exportfrämjande av rymdteknologi
 • Stärk den försvarsrelaterade flygforskningen

(Foto: GKN Aerospace)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.