2019: 720 miljoner kronor i vinst för Swedavia

När Swedavia summerat ihop 2019, januari-september, redovisar det statliga flygplatsbolaget ett resultat på drygt 720 miljoner trots vikande passagerarsiffror under året.

Swedavia har redovisat sin ekonomin för de första nio månaderna under 2019 och under perioden reste närmare 31 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser. De närmare 31 miljonerna resenärerna innebar en minskning med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen förklaras av flera samverkande faktorer såsom oron för en svagare svensk och global ekonomisk utveckling, en svag krona, klimatdebatten och flygskatten.

Enbart för det tredje kvartalet ökar nettoomsättningen till 1,6 miljarder kronor och rörelseresultatet till 373 miljoner kronor jämfört med 335 miljoner samma period föregående år.

Trots en passagerarminskning kan Swedavia dock visa på mycket goda ekonomiska resultat med en nettoomsättning som ökade under perioden till närmare 4,7 miljarder kronor och rörelseresultatet till drygt 720 miljoner kronor. Satsningarna på att utveckla flygplatserna, öka effektiviteten och flygets klimatomställning har samtidigt fortsatt, visar Swedavias delårsrapport.

”Sverige tappar nu flera viktiga flyglinjer som istället flyttas till närliggande storflygplatser. Det är något som vi bör ta på stort allvar då resmöjligheter, fraktflöden och konkurrenskraft påverkas negativt när Sveriges tillgänglighet försämras. Konkurrensen mellan länder och regioner är idag hård om att attrahera företagsetableringar, tillväxtinvesteringar, evenemang och turism”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Swedavias resultat påverkas även av omstruktureringskostnader på 54 miljoner kronor relaterade till det kostnadsreducerings- och förändringsprogram som beslutades i december 2018. Investeringarna för att säkerställa flygplatskapacitet och förbättra resenärsupplevelse är fortsatt höga och investeringsutfallet för årets nio första månader uppgick till 2,4 miljarder kronor.

”Resenärerna är nöjdare än på länge på flera av våra flygplatser. På Bromma Stockholm Airport exempelvis har resenärsnöjdheten efter vårt nästan färdigställda utvecklingsprogram ökat med hela 18 procentenheter jämfört med samma period föregående år”, säger Jonas Abrahamsson.

(Foto: Jonas Abrahamsson VD Swedavia, Peter Phillips)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.