Vinst på över 300 miljoner kronor för Swedavia

Under årets första halvår reste närmare 20 miljoner passagerare vid Swedavias flygplatser och det resulterade i en vinst på 348 miljoner kronor. Samtidigt arbetar Swedavia vidare på att utveckla flygplatsernas tillgänglighet och flygets klimatomställning som fortsätter.

Swedavias första halvår 2019 präglas av nya satsningar inom flygets och den egna verksamhetens klimatomställning. Swedavia främjar exempelvis användningen av förnybart flygbränsle, som kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Det statliga flygplatsbolaget har också som mål att samtliga tio flygplatser ska ha noll fossila utsläpp i den egna verksamheten år 2020. Tre av flygplatserna har redan idag uppnått detta mål.

”Det råder ingen tvekan om att flyget behöver ställa om och bli hållbart. Samtidigt är det lika självklart att flyget kommer att vara en viktig del även av framtidens transporter”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Swedavia fortsätter under resterande 2019 satsningarna på ett hållbart flygresande och innovation. Under hösten kommer Swedavia inleda ett arbete för att analysera elflygets påverkan på flygplatsverksamheten. Swedavia medverkar även i ELISE, Elektrisk Lufttransport i Sverige, ett konsortium med syfte att utveckla elflyg i Sverige.

”På kort sikt är förnybart flygbränsle nyckeln till flygets omställning, men på längre sikt kommer även elektrifiering att få stor betydelse. Ett större genomslag av elflyg kommer att ha stor påverkan på oss som flygplatshållare och vi kommer därför redan från början vara aktiva i frågor som rör elflyg och flygplatsinfrastruktur”, säger Jonas Abrahamsson.

Investeringstakten i Swedavias utvecklingsprogram har samtidigt varit fortsatt hög. Investeringarna syftar till att utveckla flygplatserna för att dessa ska kunna möta dagens och framtida kapacitetsbehov. Totalt kommer drygt 17 miljarder kronor att investeras i Stockholm Arlanda Airports utveckling fram till 2025 i det utvecklingsprogram som startade 2014. Det handlar bland annat om en ny pir, handelsplats och säkerhetskontroll samt en integrering av terminalerna 4 och 5 på flygplatsen.

Antalet passagerare vid Swedavias tio flygplatser uppgick till 19,6 miljoner under januari till och med juni, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med perioden i fjol. Utvecklingen förklaras främst av ett minskat inrikesresande, men följer på flera år av en mycket god tillväxt för flyget.

För den första halvårsperioden 2019 redovisar Swedavia en nettoomsättning på 3,1 miljarder kronor och ett rörelseresultat med en vinst på348 miljoner kronor. Höjda flygplatsavgifter till följd av kapacitetshöjande investeringar i flygplatsverksamheten påverkar resultatet positivt, medan högre avskrivningar samt engångskostnader till följd av Swedavias pågående effektiviserings- och omställningsprogram påverkar negativt.

Samtidigt som Swedavias tio flygplatser visar på en storvinst kämpar de icke-statliga flygplatserna i landet med sin ekonomi och många visar på storförluster. Frågan om ett statligt stöd till landets regionala flygplatser, som är viktiga för att hela landet ska kunna leva, har tidigare varit upp på tapeten.

Bland annat med argumentet att de regionala flygplatserna bidrar till Swedavias vinst genom att flyga in passagerare till bolagets flygplatser. Därför ska man också få ta del av den vinst som görs menar man. I grannländerna Norge och Finland har man idag det uppläget där de större flygplatsernas vinst fördelas till de mindre flygplatserna för att kunna hålla igång effektiva förbindelser  i hela respektive land.

(Foto: Victoria Ström)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.