Flygbranschen ser positivt på biobränsleförslag

Tidigare i veckan lämnade den särskilda utredaren Maria Wetterstrand över en utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget till regeringen. Utredningen innebär bland annat en obligatorisk inblandning av biobränsle i alla flygplan som lyfter från Sverige från år 2021, något som mottogs positivt av flygbranschen.

Biobränsleutredningens huvudförslag är att införa reduktionsplikt för att främja användning av biobränsle för flyget. Det innebär att alla flygplan som lyfter från svenska flygplatser från år 2021 ska ha biobränsle i tankarna. År 2021 och 2022 ska det finnas en procent biobränsle och sedan stegvis öka till år 2030 då 30 procent av flygbränslet på flygplanen ska bestå av biobränsle.

Utredningens resultat har tagit emot positivt av den svenska flygbranschen, men frågan om var biobränslet ska komma ifrån kvarstår fortfarande. Det biobränsle som idag köps in till Sverige tillverkas i USA och flygbranschen menar att man måste få igång en storsaklig produktion av bränslet i Sverige för att få ner priset. År 2021 beräknar utredningen att det behövs 13 500 kubikmeter biobränsle och år 2030 424 000 kubikmeter.

SAS anser att systemet med obligatorisk inblandning av biobränsle dock behöver kompletteras med andra styrmedel och incitament som stödjer och möjliggör ökad produktion av kostnadseffektivt biobränsle samt uppmuntrar till en snabbare biobränsle användning.

”SAS tar klimatutmaningen på allvar och vill ställa om snabbare. En begränsning med den föreslagna reduktionsplikten är att den inte ger några incitament för ambitiösa bolag. Det måste bli mer attraktivt att vara en föregångare. SAS anser att utredningen bör kompletteras med incitament för hela flygindustrin att investera i innovation och utveckling för att ytterligare öka omställningstakten i alla led”, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

Från Swedavias sida tycker man att utredningen kommit fram till ett tillfredsställande resultat och bolagets VD samt koncernchef Jonas Abrahamsson ser den obligatoriska inblandningen av biobränsle som ett alternativ till flygskatten.

”Det krävs effektiva och långsiktiga styrmedel och nya politiska beslut för att minska flygets negativa klimatpåverkan. Att införa en reduktionsplikt som ett alternativ till flygskatten är därför ett steg i rätt riktning, eftersom den både minskar utsläppen och bidrar till svensk, storskalig produktion av biobränslen”, säger Jonas Abrahamsson.

Med förslaget om obligatorisk inblandning av biobränsle i tankarna på flygplan som lyfter från svenska flygplatser ska utsläppen från flyget minska med 24 procent år 2030 istället för att öka med sex procent som är den nuvarande prognosen. Detta enligt Biobränsleutredningens beräkningar.

(Foto: Biobränsle tankas på Arlanda, Victoria Ström/Swedavia)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.