Fakta om flyget – inrikesflyget miljövänligare än vägtrafiken

Den senaste tiden har flyget fått allt mer plats i samhällsdebatten än på mycket länge. Det är oftast en negativ ton över flyget i den pågående debatten, men när man faktiskt tittar på fakta är flyget verkligen så dåligt som många tror och tycker? Vid en närmare koll visar det sig nämligen att vägtrafiken i landet släpper ut över 20 gånger så mycket växthusgaser som svenskt inrikesflyg.

Fakta om flyget

Debatten om flygets miljöpåverkan är större än på mycket länge, om än någonsin. Men när man faktiskt sätter sig ned på tittar på fakta om flyget, är det verkligen så dåligt som många tror och tycker? Vid en närmare koll visar det sig nämligen att vägtrafiken i landet släpper ut över 20 gånger så mycket växthusgaser som svenskt inrikesflyg.

I samtliga fakta är höghöjdseffekten inkluderad i flygets utsläpp. Källor redovisas i källhänvisning längre ned.

Kort fakta

  • Inrikesflygets utsläpp av växthusgaser år 2017 var 0,7 miljoner ton (-26,4 % sedan år 1990).
  • Samtidigt landade den svenska vägtrafikens utsläpp år 2017 för 15,5 miljoner ton växthusgaser (-11,1 % sedan år 1990). 14,8 miljoner ton växthusgaser mer än inrikesflyget.
  • Utrikesflygets utsläpp av växthusgaser år 2017 var 9,6 miljoner ton (58,8 % sedan år 1990). Antalet resenärer som reste med flyg till och från Sverige ökade med 243,5 procent under samma period. Att antal passagerare ökar mer än utsläppen beror bland annat på effektivare flygplan.
  • Flygets miljöpåverkan har minskat med 70 procent per passagerarkilometer de senaste femtio åren.
  • Klimatpåverkan från flyget beräknas stå för 3 procent av människans totala påverkan på klimatet.
  • Den nya generationens flygplan (Airbus A320neo, Boeing 737 MAX) är 20 procent mer bränsleeffektiva än dagens Boeing 737 NG och Airbus A320-flygplan som tillsammans är världens vanligaste flygplanstyper.

Inrikesflyget 

BRA ATR 72-600 FOTO: BRA
BRA ATR 72-600. (Foto: BRA)

Utsläpp av växthusgaser från inrikesflyget har minskat med 26,4 procent sedan år 1990. Under samma period har inrikes vägtrafik minskat sina utsläpp av växthusgaser med 11,1 procent.

Utsläpp av växthusgaser år 2017 miljoner ton 
Inrikesflyget 0,7 (-26,4 procent sedan år 1990)
Inrikes vägtrafik 15,5 (-11,1 procent sedan år 1990)

Källa: Naturvårdsverket, se källhänvisning.

Enligt Trafikanalys har antalet passagerarkilometer ökat med 17 procent mellan 2006-2017 samtidigt som antalet flygplanskilometer ”minskat något” sedan år 2006. Det behöver alltså inte innebära att utsläppen från flyget blir mer för att fler människor flyger. Desto högre kabinfaktor ett flygplan, desto mindre utsläpp blir det per person.

Utrikesflyget 

170103 Biobränsle
Biobränsle tankas på Arlanda. (Foto: Victoria Ström)

Utsläpp av växthusgaser från utrikesflyget har ökat med 58,8 procent sedan år 1990. Utrikesflygets utsläpp ökar, men antalet passagerare som reser med flyget ökar betydlig snabbare under den aktuella perioden. Antalet passagerare som rest med flyg inom Europa har ökat med ungefär 200 procent sedan år 1990 enligt EEA, European Environment Agency. Enligt statistik från Transportstyrelsen Antal passagerare som reste till och från Sverige ökade med 243,5 procent mellan 1990 och 2017. Att ökningarna mellan utsläpp och antal passagerare är så pass markant beror på miljöarbetet inom flygbranschen som bland annat givit effektivare flygplan.

Utsläpp av växthusgaser år 2017 miljoner ton
Utrikesflyget 9,6 (58,8 procent sedan år 1990)
Inrikes vägtrafik 15,5 (-11,1 procent sedan år 1990)

Källa: Naturvårdsverket, se källhänvisning.

CORSIA

För att få bukt med de ökande utsläppen på utrikesflyget beslutade ICAO, International Civil Aviation Organization, i juni år 2018 att flygbolag efter år 2020 måste köpa utsläppskrediter och därmed kompensera för de utsläpp som överstiger 2020 års nivå. Mellan år 2021 och 2026 är deltagandet bland världens flygbolag frivilligt, men redan nu har 73 flygbolag, varav 44 inom den europiska flygorganisationen ECAC, som står för 88 procent av den internationella flygtrafiken, meddelat att de avser att delta redan från starten av CORSIA enligt Transportstyrelsen.

Bildresultat för corsia

Det flygbolagen ska kompensera för baseras inledningsvis helt på hur utsläppen från det internationella flyget i sin helhet utvecklas. Det innebär att om utsläppen från det internationella flyget växer med t.ex. 4 procent mellan åren 2021 och 2022, så får alla flygbolag köpa utsläppskrediter för motsvarande 4 procent av sina egna utsläpp år 2022.

Detta oavsett om deras egna utsläpp ökar mer eller mindre än dessa 4 procent. Det här har i ICAO-förhandlingarna kallats för en sektorsbaserad lösning, till skillnad från en helt individuell lösning där flygbolagens åtaganden baseras helt på deras egna utsläpp.

Redan från den 1 januari 2019 måste flygbolagen börja övervaka, rapportera och verifiera sina utsläpp i enlighet med kraven inom CORSIA.

CORSIA står för Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation

Flygplanen

Bildresultat för a320neo
Airbus A320neo. (Foto: Don-vip)

Airbus och Boeing, världens största flygplanstillverkare, har under de senaste åren utvecklat den nya generations flygplanstyper. Bland annat har Airbus A320neo-familjen, A350, A330neo och Boeing B737 MAX, B787 och B777X. Airbus A320neo, som sattes i trafik för första gången år 2016 har en 20 procent lägre bränsleförbrukning än dagens A320 och Boeing 737 NG (-600/700/-800). Boeings 737 MAX som sattes i kommersiell trafik för första gången år 2017 har en genomsnittlig mindre bränsleförbrukning på 12 procent.

Som exempel har SAS idag 24 bränslesnåla A320neo i sin flygplansflotta och ska ersätta samtliga 73 kvarvarande Boeing 737 NG-flygplan och A320-familj-flygplan med dessa flygplan. År 2023 ska detta vara genomfört.

Ett av de vanligaste regionala flygplanen, ATR 72-600, som bland annat BRA använder 10 stycken av på den svenska inrikestrafiken är ett av de mest miljövänliga flygplanen i världen. Ett exempel på detta är att flygplanet är lika klimatvänligt som miljöbilen Toyota Prius om ATR:en tankas med 50 procent biobränsle.

Sverige

Gröna flygningar

Gröna inflygningar utvecklades på Stockholm Arlanda Airport i ett samarbete mellan Swedavia, internationella flygledarorgan och SAS. Idag genomförs de på alla Swedavias flygplatser. På Arlanda har, än så länge, gröna inflygningar bara kunnat genomföras under lågtrafik eftersom det inte går att blanda gröna och normala inflygningar under högtrafik.

Vid en grön inflygning bullrar det lite mindre samtidigt som bränsleförbrukningen och luftutsläppen blir lägre. Grön inflygning innebär att flygplanet sjunker kontinuerligt från sin marsch-höjd till landningsbanan. Genom att sjunka kontinuerligt behövs i det närmaste inget motorpådrag, vilket sparar bränsle och utsläpp.

Eftersom flygplanets dator har kontinuerlig kontakt med utrustning på marken kan hela flygningen anpassas efter den exakta landningstidpunkten. Det innebär också att flygledaren och piloten tillsammans kan planera en jämn inflygning – planet glidflyger istället för dagens stegvisa flygsätt. En sådan inflygning kan spara upp till 150 kg bränsle och 450 kg koldioxidutsläpp.

(Foto: Swedavia)

Gröna utflygningar innebär minskad miljöpåverkan under utflygningsfasen genom optimering av markrörelser och motorkörning på marken samt effektivast möjliga utflygning på väg till marschhöjd. Genom att planera starten redan då planet står vid gaten kan motorerna startas först när man vet att planet inte behöver stå i kö på väg ut till startbanan. När flygplanet startar optimeras gaspådraget hela vägen upp till marschhöjd, vilket också gör att man sparar bränsle.

Den gröna inflygningen används regelbundet av SAS vid medel- och lågtrafik på flygplatser. Dessutom tillämpar en stor del av landets regionala flygplatser gröna flygningar.

Fly Green Fund – biobränsle

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Vi har både företagskunder som betalar via årskontrakt och privata kunder som betalar med Swish. Av pengarna som kommer in via våra kunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

Köp biobränsle för din flygresa

Sedan april 2018 kan alla som flyger med BRA att boka biobränsleflyg mot ett tillägg om 300 kronor per flygning. Biobränsletillägget innebär att varje resenär försäkrar sig om att den egna flygningen görs så grönt som möjligt med biobränsle, på samma sätt som att köpa grön el till sitt hushåll. Köpet innebär att biobränsle motsvarande din flygresa köps in till 100 procent.

Läs mer 

Transportstyrelsen

Smart Flyg

BRA miljö

Gröna flygningar

Fly Green Fund

SAS hållbarhet

Norwegian miljö

Källhänvisning

https://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2017  februari 2019

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/  februari 2019

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/  februari 2019

https://www.eea.europa.eu/articles/how-much-does-industrial-air  februari 2019

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/corsia–regler-for-flygets-globala-klimatstyrmedel-nu-antagna/  februari 2019

http://www.flygreenfund.se/tjanster/ februari 2019

https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/grona-flygningar/#gref februari 2019

https://smartflyg.se/flygskola-for-politiker/ februari 2019

https://www.trafa.se/globalassets/statistik/luftfart/2017/statistikblad_luftfart-2017.pdf februari 2019

http://www.lfv.se/fragor-och-svar-miljo februari 2019

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2014/09/a320neo-family-sets-new-standards-with-20-reduced-fuel-burn.html februari 2019

http://www.b737.org.uk/737max.htm februari 2019

https://www.planespotters.net/production-list/search?fleet=BRA-Braathens-Regional-Airlines&manufacturer=ATR&type=ATR-42&fleetStatus=current februari 2019

http://www.energipress.se/premiar-for-bra-s-nya-flygplan-i-ostersund-minskar-klimatutslappen-med-35-procent februari 2019

https://www.planespotters.net/airline/SAS februari 2019

https://www.sasgroup.net/en/sas-places-order-for-an-additional-50-airbus-a320neo-aircraft-to-create-a-single-type-fleet/ februari 2019

https://data.worldbank.org/indicator/is.air.psgr?end=2017&start=1970&view=chart februari 2019

En kommentar

  1. Pingback: Flygets historia

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.