Sveriges flygplatser 2018 – dåligt år för inrikestrafiken

Bildresultat för örnsköldsvik flygplats
Örnsköldsviks flygplats växte mest under 2018 bland de svenska flygplatserna där den generella trenden var ett minskat antal passagerare. (Foto: Petey21)

När alla 2018 års siffror för landets 38 flygplatser nu har sammanställts är slutsatsen att inrikestrafiken tappat och utrikestrafiken ökat vilket gjort att den totala antalet passagerare som rest inom samt till och från Sverige under 2018 ökat något. Den flygplats som ökade mest under 2018 var Örnsköldsvik och den som minskade mest var Mora. 

När passagerarsiffrorna för landets 38 flygplatser med passagerartrafik nu är sammanställd för år 2018 visar den på en negativ trend på inrikestrafiken med en halv miljon färre passagerare. Däremot noteras en svag ökning av passagerare på utrikestrafiken vilket innebär en marginell ökning av flygpassagerare totalt sett i Sverige år 2018. Stockholm Arlanda är givetvis ohotad etta i Sverige, men tappar i förhållande till sina nordiska konkurrenter, Kastrup samt Gardermoen, och Örnsköldsvik växte mest av samtliga svenska flygplatser.

De minsta flygplatserna sett till faktiska passagerarsiffror är de värmländska flygplatserna Hagfors och Torsby. Dock har de båda bytt plats jämfört med 2017 då Hagfors var minst men när 2018 läggs till handlingarna är Torsby landets minsta passagerarflygplats.

Växjö Småland Airport. (Foto: Mats Samuelsson)

Under 2018 växte tio av 38 flygplatser vilket är betydligt sämre jämfört med 2017 då 26 av 38 noterade en passagerarökning. Störst ökning fanns på Örnsköldsvik flygplats följd av Växjö, Norrköping, Trollhättan Vänersborg, Skavsta, Hagfors, Linköping, Halmstad, Göteborg och Arlanda.

De övriga 28 flygplatserna förlorade passagerare under 2018 jämfört med 2017 vilket bland annat kan bero på flygskatten men också en naturlig nedgång i flygtrafiken eftersom nedgången i trafiken började innan flygskatten infördes. Flygplatsorganisationen, ACI, har dragit slutsatsen att den minskade flygtrafiken i Sverige beror på flygskatten i kombination med en svag krona.

Förklaring till att utrikestrafiken ökade något under det gångna året trots en flygskatt som innebär dyrare biljetter skulle kunna vara att priskänsligheten generellt sett är större på kortare sträckor, inrikestrafiken, jämfört med längre linjer. Dessutom finns det fler alternativa resvägar på kortare sträckor, exempelvis järnväg och bli. Dessa trafikslag är en betydligt mindre konkurrent på utrikesflyg på grund av att tidsförlusten blir för stor.

Procentuell förändring svenska flygplatser 2018 jämfört med 2017

2018 Inrikes Utrikes Totalt % jmf 2017
1 Örnsköldsvik 86 305 3 257 89 562 25,2%
2 Växjö 76 160 202 812 278 972 15,1%
3 Norrköping 1 673 116 218 117 891 13,1%
4 Trollhättan Vänersborg 43 836 826 44 662 12,4%
5 Stockholm Skavsta 876 2 213 094 2 213 970 4,0%
6 Hagfors 3 250 23 3 273 1,9%
7 Linköping 1 041 143 943 144 984 1,4%
8 Halmstad 120 314 14 602 134 916 1,0%
9 Göteborg Landvetter 1 406 907 5 401 069 6 807 976 0,8%
10 Stockholm Arlanda 5 295 756 21 549 663 26 845 419 0,8%
11 Luleå 1 110 297 91 326 1 201 623 -0,1%
12 Sveg 6 439 5 6 444 -0,2%
13 Ängelholm Helsingborg 399 410 3 690 403 100 -0,9%
14 Stockholm Bromma 2 192 844 310 538 2 503 382 -1,1%
15 Malmö 1 171 218 977 141 2 148 359 -1,6%
16 Kiruna 272 644 4 374 277 018 -1,8%
17 Umeå 947 368 84 376 1 031 744 -2,0%
18 Kalmar 202 861 40 410 243 271 -2,3%
19 Skellefteå 383 572 25 376 408 948 -3,0%
20 Åre Östersund 481 135 30 877 512 012 -3,4%
21 Visby 454 483 13 402 467 885 -4,5%
22 Pajala 2 285 3 876 6 161 -5,0%
23 Ronneby 223 962 38 224 000 -5,5%
24 Sundsvall Timrå 243 046 30 481 273 527 -5,6%
25 Stockholm Västerås 207 112 185 112 392 -6,7%
26 Arvidsjaur 21 486 31 195 52 681 -8,8%
27 Karlstad 28 575 53 309 81 884 -9,0%
28 Borlänge 2 497 23 924 26 421 -10,6%
29 Jönköping 24 680 75 824 100 504 -11,7%
30 Örebro 2 176 85 975 88 151 -13,6%
31 Kristianstad 28 385 478 28 863 -13,8%
32 Torsby 2 968 0 2 968 -15,9%
33 Hemavan Tärnaby 10 927 132 11 059 -18,8%
34 Vilhelmina 11 421 3 11 424 -23,5%
35 Gällivare 20 377 0 20 377 -23,9%
36 Lycksele 14 052 149 14 201 -27,2%
37 Kramfors Sollefteå 7 416 15 7 431 -34,8%
38 Mora-Siljan 4 484 156 4 640 -37,3%

Örnsköldsviks flygplats ökade mest under 2018 (+25,2%) och förklaringen till det stavas Scandinavian Airlines. SAS började att flyga från Örnsköldsvik till Arlanda under april år 2018 och sedan dess har flygplatsen registrerat en ökning i antal inrikesresenärer hela året. SAS hade dock konkurrens från Nextjet, som flugit från Örnsköldsvik sedan 2012, på sträckan fram tills bolagets konkurs i mitten av maj. Anledningen till den lavinartade ökningen av passagerare på Örnsköldsviks flygplats är SAS varumärke som är starkt i Sverige och det visar på hur viktigt ett flygbolagsvarumärke kan vara för en flygplats.

Bildresultat för nextjet
Nextjet gick i konkurs under 2018 vilket drabbade många flygplatser i Norrland där flygbolaget var ensam operatör. (Foto: Anna Zvereva)

Nextjets konkurs under mitten av maj år 2018 drabbade många flygplatser där Nextjet var enda operatör. Nextjet flög en stor andel av, de av Trafikverket upphandlade, flyglinjerna till Norrland vilket gjorde att flygtrafiken stod still under ett flertal månader på norrländska flygplatser som, Arvidsjaur, Lycksele och Gällivare. Nextjets konkurs är alltså en bidragande orsak till en negativ utveckling på de flygplatser som flygbolaget flög till från Stockholm Arlanda.

Även Kristianstad Österlen Airport  (-13,8%) stod utan operatör under sommaren då Sparrow Aviation lade ner trafiken till Stockholm Arlanda i slutet av juni. Trafiken återupptogs dock av BRA i slutet på augusti men då med Bromma som flygplats i Stockholm. BRAs intåg på den nordöst skånska flygplatsen gav ett uppsving i passagerarsiffrorna under hösten men det räckte inte för ett positivt helår 2018.

Mora-Siljans flygplats tappade mest av samtliga flygplatser (-37,3%). Detta då Trafikverket stoppade flygningarna till Stockholm Arlanda från flygplatsen. Anledningen till stoppet var att flygplanet på sträckan Sveg-Arlanda, som upphandlas av Trafikverket, inte tilläts att mellanlanda i Mora. Operatören, AIS Airlines på uppdrag av Flex Flight, lämnade därför Mora den 28 februari och den enda passagerartrafiken som funnits på flygplatsen sedan dess är BRAs vinterlinje från Ängelholm Helsingborg.

Växjö var den flygplats som ökade mest efter Örnsköldsvik och bidragande orsaker till det är att KLM börjat flyga till Amsterdam under året och BRA startat en ny utrikeslinje till Berlin. Dessutom har flygplatsen utrikestrafik med Ryanair, Wizz Air och charterbolag.

Förra årets raket, Skellefteå, som växte med 50 procent under 2017 lyckades inte hålla upp samma siffror under 2018. Passagerarantalet på flygplatsen minskade med 3 procent jämfört med rekordåret 2017. Under 2017 tillkom Norwegian med flygningar till Stockholm på Skellefteå vilket bidrog starkt till den kraftiga passagerarökningen som ingen flygplats är i närheten av år 2018. För Skellefteås del har Norwegian dock valt att reducera flygningarna kraftigt under 2018 på grund av flygskatten enligt ett pressmeddelande från det norska flygbolaget.

Passagerarantal 2018

2018 Inrikes Utrikes Totalt % jmf 2017
1 Stockholm Arlanda 5 295 756 21 549 663 26 845 419 0,8%
2 Göteborg Landvetter 1 406 907 5 401 069 6 807 976 0,8%
3 Stockholm Bromma 2 192 844 310 538 2 503 382 -1,1%
4 Stockholm Skavsta 876 2 213 094 2 213 970 4,0%
5 Malmö 1 171 218 977 141 2 148 359 -1,6%
6 Luleå 1 110 297 91 326 1 201 623 -0,1%
7 Umeå 947 368 84 376 1 031 744 -2,0%
8 Åre Östersund 481 135 30 877 512 012 -3,4%
9 Visby 454 483 13 402 467 885 -4,5%
10 Skellefteå 383 572 25 376 408 948 -3,0%
11 Ängelholm Helsingborg 399 410 3 690 403 100 -0,9%
12 Växjö 76 160 202 812 278 972 15,1%
13 Kiruna 272 644 4 374 277 018 -1,8%
14 Sundsvall Timrå 243 046 30 481 273 527 -5,6%
15 Kalmar 202 861 40 410 243 271 -2,3%
16 Ronneby 223 962 38 224 000 -5,5%
17 Linköping 1 041 143 943 144 984 1,4%
18 Halmstad 120 314 14 602 134 916 1,0%
19 Norrköping 1 673 116 218 117 891 13,1%
20 Stockholm Västerås 207 112 185 112 392 -6,7%
21 Jönköping 24 680 75 824 100 504 -11,7%
22 Örnsköldsvik 86 305 3 257 89 562 25,2%
23 Örebro 2 176 85 975 88 151 -13,6%
24 Karlstad 28 575 53 309 81 884 -9,0%
25 Arvidsjaur 21 486 31 195 52 681 -8,8%
26 Trollhättan Vänersborg 43 836 826 44 662 12,4%
27 Kristianstad 28 385 478 28 863 -13,8%
28 Borlänge 2 497 23 924 26 421 -10,6%
29 Gällivare 20 377 0 20 377 -23,9%
30 Lycksele 14 052 149 14 201 -27,2%
31 Vilhelmina 11 421 3 11 424 -23,5%
32 Hemavan Tärnaby 10 927 132 11 059 -18,8%
33 Kramfors Sollefteå 7 416 15 7 431 -34,8%
34 Sveg 6 439 5 6 444 -0,2%
35 Pajala 2 285 3 876 6 161 -5,0%
36 Mora-Siljan 4 484 156 4 640 -37,3%
37 Hagfors 3 250 23 3 273 1,9%
38 Torsby 2 968 0 2 968 -15,9%
Totalt 15 307 333 31 644 762 46 952 095 0,4%

Stockholm Arlanda är fortsatt ohotad etta på den svenska flygmarknaden men tappar mot sina nordiska konkurrenter, Kastrup och Gardermoen. Kastrup tog emot 30,3 miljoner passagerare medan Gardermoen hanterade 27,5 miljoner passagerare. De båda flygplatserna växte med 3,8 procent vardera medan Arlanda halkar efter med en ökning på endast 0,8 procent.

De statliga flygplatserna dominerar i toppen med sex av de nio första platserna. Största av de icke-statliga flygplatserna är Stockholm Skavsta som tack vare sin utrikestrafik med Ryanair och Wizz Air växte under 2018. Efter Skavsta följer Skellefteå, Ängelholm Helsingborg samt Växjö av de kommunala samt privatägda flygplatserna.

I botten av listan finns de värmländska flygplatserna Torsby och Hagfors där Hagfors ökat antalet passagerare medan Torsby förlorat. De båda flygplatserna har idag gemensam trafik till Stockholm Arlanda med en Jetstream 32 som flygs av AIS Airlines på uppdrag av Flex Flight som vann Trafikverkets upphandling på linjen.

Bildresultat för arlanda
Stockholm Arlanda. (Foto: Karsten11)

Nextjets konkurs har gjort inverkan på passagerarsiffrorna, men trots detta och en vikande inrikesmarknad ökade antalet flygresenärer totalt sett i Sverige med 0,4 procent under 2018 jämfört med 2017. Detta beror på att utrikestrafiken fortsatt växer, men dock i en lägre takt än vad Transportstyrelsen trott. På inrikessidan minskade antalet passagerare med närmare 500 000 år 2018 jämfört med året före.

Sammantaget flög 15 307 333 passagerare på inrikeslinjer i Sverige och 31 644 762 till eller ifrån Sverige. Totalt flög närmare 47 miljoner människor inom samt till och ifrån Sverige under 2018 vilket är en ökning med drygt 173 000 jämfört med 2017.

Fotnot: Källa passagerarsiffror 2017 samt 2018 – Transportstyrelsen.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.