Svenskar ser tillgång till flygresor som nödvändigt

KLMB738NEWLIVERY
(Foto: Roel Hemkes)

Svenskarna är villiga att betala extra för en ”grönare flygbiljett” men får generellt sett inte dåligt klimatsamvete när de bokar flygresa. Nio av tio svenskar tycker nationella och internationella flygresor är nödvändiga, även om det påverkar miljön. Det är trender som KLM tagit fasta på i sin årliga skandinaviska hållbarhetsundersökning.

För andra året i rad har KLM tillsammans med Ipsos genomfört en omfattande undersökning om hur skandinaver ser på flygets miljö- och klimatpåverkan.

Undersökningen visar på att svenskarna är mer positiva än sina skandinaviska grannar till att betala extra för en ”grönare flygbiljett”. En majoritet av svenskarna, 61 procent, är beredda att betala för en dyrare flygbiljett om det innebär att de kan resa med ett flygbolag som har en bättre miljöprofil, ett flygbolag med mindre koldioxidutsläpp per passagerare. Motsvarande siffra i Danmark är 51 procent och i Norge 46 procent.

Nio av tio svenskar svarar att de ser tillgången av nationella och internationella flygresor, även om det påverkar miljön, som nödvändigt. Vidare svarar nästan hälften, 47 procent, av svenskarna att de inte får dåligt samvete vid bokning av flygbiljett och 62 procent kommer inte att ändra sina flygvanor trots kännedom om klimatpåverkan.

Trenden visar dock på att svenskarna skuldbelägger sig själva mer i anslutning till biljettbokning än året innan. 40 procent svarar att de någon gång fått dåligt samvete för den klimatpåverkan som flygresor har vilket är en ökning med två procent från 2016.

”Vi ser att flygresenärer idag ställer generellt högre krav på att resa med flygbolag vars klimatarbete genomsyrar hela flygupplevelsen. Från ekologisk mat på planet till klimatsmart servicehantering före och efter flygresan. Samtliga aspekter i resandet är viktiga och bör genomgå en ”grön förändring” något KLM arbetar aktivt med”, säger Paul Terstegge, Nordenchef för Air France och KLM.

Av undersökningen framgår även att svenskarna anser att flygplanstillverkarna och politiker på europeisk och nationell nivå bär störst ansvar för flygbranschens klimatutveckling. I Sverige svarar en knapp tredjedel av resenärerna att flygplanstillverkarna bär huvudansvaret och nästan en fjärdedel svarar politiker på europeisk och nationell nivå. Endast 13 procent svarar flygbolagen och tio procent tycker att resenärerna själva bär ansvaret.

Sedan flera år tillbaka satsar KLM på att stimulera efterfrågan och utvecklingen av biobränsle för flyget. KLM var det första flygbolag som flög kommersiellt med bioflygbränsle och förra året lanserades Nordic Biofuel Programme med fokus på den nordiska marknaden.

”KLM har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och vi är stolta över vad vi kan erbjuda våra resenärer. Bioflygbränsle, klimatkompensation och hållbara måltider är för oss en självklarhet och något vi kommunicerar brett till våra kunder. Dock finns det alltid utrymme till förbättring. Dåligt samvete vid biljettbokning är en signal om att flygbolagen kan bli ännu bättre på att förmedla sitt ansvarstagande”, säger Paul Terstegge.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.