GKN: Så minskar industrin flygets utsläpp

20180131_P3499_A321LR_FF_BL_RAW_0053
(Foto: Bengt Lange/Airbus)

Svensk teknik minskar utsläppen från flyget globalt. Svensk industri kan här bidra till stora klimat- och miljönyttor samtidigt som man genererar exportintäkter,
utvecklar ny teknik och stärker sin konkurrenskraft. En förutsättning för detta är det unika och långsiktiga forskningssamarbete som finns inom flygindustrin i Sverige. Det skriver svenska GKN Aerospace.

Debatten är nationell, flyget globalt och Sverige kan göra skillnad. Idag finns en debatt om flygets miljö och klimatpåverkan. Regeringen har utrett och presenterat ett förslag om flygskatt och i debatten diskuteras även biobränslen för flyget. Dessa tar samtidigt sin utgångspunkt i svenskars flygande och Sveriges klimatpåverkan. Samtidigt är människans klimatpåverkan en global angelägenhet, det spelar inte någon roll för klimatet var utsläppen sker. Likaså är flyget en global angelägenhet. Flygtrafiken i världen har historiskt vuxit med 4-5 procent per år och beräknas fördubblas till år 2030, med en stor tillväxt i bland annat Sydostasien. Då kommer världens flygplansflotta
vara ca 40 000 stora passagerarplan istället för dagens knappt 20 000. Därtill kommer många av dagens plan bytas ut.

GKN Aerospace i Trollhättan forskar, utvecklar och tillverkar idag nyckelkomponenter till världens passagerarflygplan. I Trollhättan har GKN Aerospace varit med och utvecklat flygplansmotorn Pratt & Whitney PW1000. En ny motor som började tillverkas 2015, där man bland annat använt sig av GKNs lättviktslösningar för att få ner vikten. GKN har utvecklat tekniker inom lasersvetsning och datorsimulerad svetsning för att kunna foga samman starkare, lättare delar istället för att bearbeta tyngre gjutgods.
Motorn är ett motoralternativ i Airbus nya modell A320neo. Ett medelstort passagerarplan för 150-200 passagerare. Med det nya motoralternativet har detta flygplan ca 15 procent lägre utsläpp än sin föregångare, som ersätts när till exempel SAS uppgraderar sina flotta.

Ett A320neo med en PW1000-motor ger ungefär 2400 ton lägre CO2 utsläpp per år. Hittills har 255 A320neo sålts, varav hälften med PW1000 som motoralternativ.
Svensk flygforskning är därmed med och bidrar med en utsläppsminskning idag om sammantaget 460 000 ton per år. Detta är här och nu, från en ny produkt. Det motsvarar de årliga utsläppen från mer än 150 000 personbilar. Mer än dubbelt så stor årlig utsläppsminskning som den flygskatt som Sverige kommer att införa.

Det finns 6000 A320/321 beställda som kommer att levereras inom tio år. Med samma motoralternativ kommer de år 2025 bidra med en årlig besparing om 6 miljoner ton CO2 per år jämfört med dagens flygplan. Lika mycket som alla koldioxidutsläpp från el, fjärrvärme och uppvärmning i Sverige idag. Därefter kommer troligtvis fler sådana plan levereras. Därtill sitter PW1000 motorn i fler flygplanstyper.

Detta är bara ett exempel på svensk flygmotorteknik, produktutveckling
och forskning. Ett arbete som pågår kontinuerligt och idag arbetar GKN i Trollhättan med nya tekniker och nya motorkoncept. Här utvecklar vi bland annat komponenter till
”Open Rotor” – en motortyp som kan minska bränsleförbrukning och utsläpp med ytterligare 15-20 procent när den kommer ut på marknaden ca 2030.

Det mest effektiva sättet att åstadkomma minskade utsläpp från flyget idag är genom ny teknologi. Dagens jetmotor är det dominerande konceptet för flyget och kommer att vara så för avsevärd tid framöver. Genom att vidareutveckla tekniken, genom nya lättare material och effektivare motorer kan miljöpåverkan från dessa minskas avsevärt. Detta är ett fokusområde för GKN Aerospace i Trollhättan som varje år satsar ca 700 miljoner kronor på forskning och produktutveckling.

Sverige har här unik kompetens och förutsättningar. Genom nationella forskningsprogram och ett nära samarbete mellan industri, underleverantörer och akademi utvecklas kunskapen och kompetensen inom flygteknik ständigt i Sverige.
I exemplet med PW1000 har samarbete skett som involverat forskarvärlden genom Högskolan Väst och LTU och lokala underleverantörer i Västsverige som Tooltec och Brogren Industries. Det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i Sverige kvalificerar industrin att medverka i mer komplex teknik- och produktutveckling i internationella sammanhang, där man tillsammans med kunder i form av de stora motor och flygplanstillverkarna kan testa och demonstrera tekniken och på så sätt komma närmare marknaden.

Det svenska Nationella Flygforskningsprogrammet NFFP, demonstrationsprogram genom Vinnova och svenska industrins deltagande i EU:s forskningsprogram, har varit förutsättningar för den nya tekniken i PW1000 och de klimateffekter vi nu kan se idag och kommer att se i nya motorprogram imorgon.

Den nya tekniken som utvecklats inom lasersvetsning kommer därtill att vara tillämpbar inom andra produkter och industrier och bidrar till att stärka industrins konkurrenskraft. Så minskar Sverige flygets utsläpp på riktigt.

GKN Aerospace

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.