Rekord i antal passagerare och ökad investeringstakt

bs7b3733

Antalet passagerare totalt under 2016 slog nytt rekord och ökade med 5,2 procent på Swedavias tio flygplatser i landet. För sju av Swedavias flygplatser uppnåddes nya passagerarrekord. Tillväxten skedde främst inom utrikesresande. Nettoomsättningen ökadetill 5 546 MSEK (5 416) och årets resultat blev 717 MSEK (1 410).

Tillväxten av antalet passagerare vid Swedavias flygplatser motsvarade 5,2 procent under 2016. Antalet utrikes passagerare uppgick till 25,7 miljoner och antalet inrikes passagerare till 13,7 miljoner. En del av tillväxten under 2016 är en följd av betydande flygbolagssatsningar där nya utrikesdirektlinjer etablerats vid flera av Swedavias flygplatser.

”Den kraftiga passagerartillväxten fortsätter och vi går nu in i en fas med stora investeringar för att öka våra flygplatsers framtida kapacitet. Det handlar om mer än en fördubbling av vår investeringstakt. Samtidigt fortsätter vår stora satsning på hållbarhet och miljöförbättringar. Under december månad tillfördes tre av våra flygplatser 450 ton biobränsle som miljöreducerade samtliga Swedavias tjänsteresor med flyg under 2016. Vi inleder nu en upphandling av biobränsle även för 2017 års tjänsteresor”, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia.

Resenärsökningen under 2016 bidrog till den ökade nettoomsättningen som uppgick till 5 546 MSEK. Årets resultat har påverkats positivt i form av engångsintäkter från fastighetsförsäljningar, bland annat Säve Flygplats, uppgående till 241 MSEK. Rörelseresultatet inklusive realisationsvinster uppgick till 966 MSEK (1755) och rörelseresultat exklusive realisationsvinster uppgick till 725 MSEK (837). Rörelseresultatet för 2015 påverkades av realisationsvinster från försäljningar om totalt 918 MSEK. Resultat efter skatt 2016 uppgick till 717 MSEK. Resultatet för det fjärde kvartalet blev 47 MSEK.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.