Sverige & Norge säljer delar av SAS

2000px-scandinavian_airlines_logo-svg

Svenska staten och norska staten genom Nærings- og fiskeridepartementet har offentliggjort att man har som avsikt att sälja upp till 19 miljoner aktier i SAS motsvarande cirka 5,8 procent av antalet utestående aktier i SAS.

Svenska och norska staten bedömer att SAS långsiktigt kommer att stärkas av en förändrad ägarstruktur som innebär ett minskat statligt ägande. Försäljningen är ett första steg i en successiv och ansvarstagande avyttring av den svenska och den norska statens ägande i SAS.

I dagsläget äger svenska staten 21,3 procent av aktierna i SAS medan den norska och danska staten äger 14,2 procent var. Resterande 50,3 procent av aktierna ägs av privata investerare. Hur mycket som Sverige respektive Norge säljer avgörs av respektive stats nuvarande innehav.
Svenska och norska staten har förbundit sig till en sedvanlig överlåtelsebegränsning, så kallad lock-up, enligt vilken staterna är förhindrade att sälja ytterligare aktier i SAS under en period om 180 dagar efter Försäljningens slutförande.
Försäljningen riktar sig till institutionella investerare och genomförs genom ett accelererat auktionsförfarande. Minsta order och tilldelning har bestämts till det antal aktier som motsvarar en sammanlagd köpeskilling i svenska kronor motsvarande 100 000 euro.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.